Your search returned 10 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 1, ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ธุรกิจผลิตผ้าไหม ธุรกิจผลิตชุดชั่นใน ธุรกิจผลิตร่ม / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0115 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 175 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0115] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0115] (1).

2. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 2, ธุรกิจผลิตไส้กรอก ธุรกิจผลิตเครื่องแกงสำเร็จรูป ธุรกิจผลิตต้มยำกุ้งกึ่งสำเร็จรูป ธุรกิจผลิตฟาร์มนกกระจอกเทศ / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0114 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 131 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0114] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0114] (1).

3. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 3, ธุรกิจสปา ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปา ธุรกิจอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0113 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 135 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0113] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0113] (1).

4. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 4, ูธุรกิจอพาร์ทเมนต์ ธุรกิจบ้านจัดสรร ธุรกิจรีสอร์ท ธุรกิจที่พักอาศัยระยะยาว / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0112 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 216 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0112] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0112] (1).

5. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 5, ูธุรกิจบริการทำความสะอาดที่พักอาศัย ธุรกิจค้าส่งเคมีภัณฑ์ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจบริการอัดภาพและภ่ายภาพระบบดิจิตอล / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0111 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 149 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0111] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0111] (1).

6. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 6, ูธุรกิจผลิตน้ำผลไม้พร้อมดื่ม ธุรกิจผลิตวุ้มมะพร้าว ธุรกิจผลิตขนมขบเคี้ยวจากกล้วย ธุรกิจผลิตขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0110 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 216 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0110] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0110] (1).

7. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 7, ูธุรกิจผลิตและแปรรูปสมุนไพร ธุรกิจผลิตไวน์กระชายดำ ธุรกิจผลิตดอกหน้าวัว ธุรกิจเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลานิล / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0109 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 182 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0109] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0109] (1).

8. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 8, ูธุรกิผลิตเครื่องทำน้ำร้อน ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดูดฝุ่นและเครื่องฟอกอัจฉริยะ ธุรกิจจำหน่ายระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ธุรกิจจำหน่ายเตาเผาขยะ / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0108 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 163 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0108] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0108] (1).

9. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 9, ูธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ธุรกิจผลิตกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ธุรกิจผลิตวัสดุแต่งแผลจากไคโตซาน ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0107 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 159 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0107] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0107] (1).

10. แกะรอยแผนธุรกิจเงินล้าน. ชุดที่ 10, ูธุรกิจสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการฝึกอบรมและให้คำปรึกษา ธุรกิจตรวจสอบและให้คำปรึกษาด้านบัญชี ธุรกิจบริการให้คำปรึกษาระบบการผลิตโดยรวม (TPM) / สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

by สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.

Call number: SMEs 0106 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ปทุมธานี : สถาบัน, 2550 Description: 159 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SMEs 0106] (1). Items available for reference: [Call number: SMEs 0106] (1).