Your search returned 4 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการประชุม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ, วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ / สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by การประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (2549 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ.

Call number: 577.18 ก482ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549 Description: 226 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 577.18 ก482ร] (1).

2. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตอนล่าง / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

by กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Call number: 578.7698 ก169ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2551?] Description: ก-ง, 310 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 578.7698 ก169ค] (1).

3. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

by กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Call number: 578.7698 ก169ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2551?] Description: ก-ค, 267 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 578.7698 ก169ค] (1).

4. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลนอ่าวพังงา / สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.

by กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน.

Call number: 578.7698 ก169ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2556. Description: 332 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 578.7698 ก169ค] (1).