Your search returned 29 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
21. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายสำราญ เกิดผล / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 927.87593 ณ217อ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 369 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.87593 ณ217อ] (6).

22. งานวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์ / โดย มานพ วิสุทธิแพทย์.

by มานพ วิสุทธิแพทย์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 927.8593 ม443ง (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Other title: องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์..Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.8593 ม443ง] (1).

23. การบรรเลงบทเพลงเชิดชูนักแต่งเพลงไทย โดยวงเครื่องสายผสม คณะวัชรบรรเลง วงปี่พาทย์สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร วงมโหรีกรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงละครแห่งชาติ 25 พฤษภาคม 2526 / จัดโดย สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

Call number: 780.92 ก459 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2526. Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 ก459] (2).

24. วันสุนทราภรณ์ และ 25 ผู้ร่วมผลงาน / จัดโดย สมาคมนักแต่งเพลง ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์.

by สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

Call number: 780.92 ว436 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2529. Description: 209 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 ว436] (1).

25. ดนตรีภาคใต้ : ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ / บุษกร บิณฑสันต์

by บุษกร บิณฑสันต์.

Call number: 398.8 บ672ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 Description: 417 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 บ672ด] (1), PYULIB-DW [Call number: 398.8 บ672ด] (2).

26. เพลงกวีเปลี่ยนชีวิต / ไพวรินทร์ ขาวงาม

by ไพวรินทร์ ขาวงาม.

Call number: 927.8 พ994พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์คำสำนักพิมพ์, 2555 Description: 325 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8 พ994พ] (1).

27. สิบสองทศวรรษวาร สานเสียงไทย ไพเราะเสียงซอ / คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 120 ปีชาตกาล หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน).

Call number: 927.87593 ส728 Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน 120 ปีชาตกาล หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยะชีวิน)], 2555. Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ, โน๊ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.87593 ส728] (2).

28. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายพินิจ ฉายสุวรรณ / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

Call number: 927.87593 ณ217อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 251 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.87593 ณ217อ] (6).

29. เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย : ประวัติศาสตร์สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "โหมโรง" / ถาวร สิกขโกศล, เขียน.

by ถาวร สิกขโกศล.

Call number: 780.9593 ถ332จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559. Description: 21, 361 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ถ332จ] (1).