Your search returned 16 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. ดนตรีคือภาษา / เรณู โกศินานนท์

by เรณู โกศินานนท์.

Call number: 780.9593 ร765ด 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2540 Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ร765ด 2540] (2).

2. การปรับวงดนตรีไทยขั้นสูง / บุญช่วย โสวัตร และ นิสิตปริญญาโท สาขาดุริยางค์ไทย รุ่นที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by บุญช่วย โสวัตร | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์. นิสิตปริญญาโท สาขาดุริยางค์ไทย.

Call number: 780.9593 บ424ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2539 Description: 184 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 บ424ก] (3).

3. ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 20, 5 พฤศจิกายน 2531 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by งานดนตรีไทยอุดมศึกษา (ครั้งที่ 20 : 2531 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ. นครนายก) | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 781.09593 ง311ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531 Description: 165 หน้า : ภาพประกอบ, โน๊ตดนตรี.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.09593 ง311ด] (1).

4. เอกสารทางวิชาการ การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลงประเลงมโหรี" / คณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ.

Call number: 780.9593 ส691อ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2541?-] Description: 39 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ส691อ] (1).

5. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / ราชบัณฑิตยสถาน

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Call number: 780.92 ร419ส (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 Description: 295 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 780.92 ร419ส] (2).

6. ดนตรีคือภาษา / เรณู โกศินานนท์.

by เรณู โกศินานนท์.

Call number: 780.9593 ร765ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2522. Description: 132 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ร765ด] (2).

7. ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

by โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Call number: 780.9593 ด121 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Description: [34], 165หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ด121] (1).

8. เอื้อ สุนทรสนาน : ดุริยกวีสี่แผ่นดิน / ศรี อยุธยา.

by ศรี อยุธยา.

Call number: 927.8593 ศ175อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้ากรุ๊ป, 2546. Description: 413 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.8593 ศ175อ] (1).

9. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง / ราชบัณฑิตยสถาน

by ราชบัณฑิตยสถาน.

Call number: 780.92 ร419ส 2549 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549 Availability: Items available for reference: [Call number: 780.92 ร419ส 2549] (2).

10. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายสำราญ เกิดผล / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 927.87593 ณ217อ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 369 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.87593 ณ217อ] (6).

11. งานวิจัยเรื่อง องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์ / โดย มานพ วิสุทธิแพทย์.

by มานพ วิสุทธิแพทย์ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 927.8593 ม443ง (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 221 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง.Other title: องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายจิรัส อาจณรงค์..Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.8593 ม443ง] (1).

12. การบรรเลงบทเพลงเชิดชูนักแต่งเพลงไทย โดยวงเครื่องสายผสม คณะวัชรบรรเลง วงปี่พาทย์สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร วงมโหรีกรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงละครแห่งชาติ 25 พฤษภาคม 2526 / จัดโดย สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

by สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

Call number: 780.92 ก459 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2526. Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 ก459] (2).

13. วันสุนทราภรณ์ และ 25 ผู้ร่วมผลงาน / จัดโดย สมาคมนักแต่งเพลง ร่วมกับวงดนตรีสุนทราภรณ์.

by สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย.

Call number: 780.92 ว436 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2529. Description: 209 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.92 ว436] (1).

14. ดนตรีภาคใต้ : ศิลปิน การถ่ายทอดความรู้ พิธีกรรมและความเชื่อ / บุษกร บิณฑสันต์

by บุษกร บิณฑสันต์.

Call number: 398.8 บ672ด Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 Description: 417 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.8 บ672ด] (1), PYULIB-DW [Call number: 398.8 บ672ด] (2).

15. องค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ : นายพินิจ ฉายสุวรรณ / ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

by ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์.

Call number: 927.87593 ณ217อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2552. Description: 251 หน้า : ภาพประกอบ, โน้ตเพลง, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 927.87593 ณ217อ] (6).

16. เจ้ายุทธจักรดนตรีไทย : ประวัติศาสตร์สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "โหมโรง" / ถาวร สิกขโกศล, เขียน.

by ถาวร สิกขโกศล.

Call number: 780.9593 ถ332จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2559. Description: 21, 361 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 780.9593 ถ332จ] (1).