Your search returned 18 results from 145373 records. Subscribe to this search

|
1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หวาย ภาคเหนือ / งานไม้ไผ่หวาย หัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ.

by ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ. งานไม้ไผ่หวาย หัตถกรรม.

Call number: 745.51 ศ817ร Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2532. Description: ก-ฉ, 209 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.51 ศ817ร] (1).

2. บวชป่า : ภูมิปัญญาในการฟื้นฟูธรรมชาติ.

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. โครงการบวชป่าชุมชน.

Call number: 634.9 บ232 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการบวชป่าชุมชน 50 ล้านต้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2539. Description: 120 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9 บ232] (2).

3. วิวัฒนาการของการบุกเบิกที่ดินทำกินในเขตป่า : กรณีศึกษาภาคเหนือตอนบน / อานันท์ กาญจนพันธุ์, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ | มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.

Call number: 333.76 อ624ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. Description: 12, 167 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.76 อ624ว] (1).

4. ป่าต้นน้ำ

by กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 333.75 ป547 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, [2545?] Description: 86 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป547] (1).

5. ป่าชุมชนเชียงราย.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 55, 7 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

6. ป่าชุมชนลำปาง.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 79, 7 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

7. ป่าชุมชนเชียงใหม่.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 81, 7 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

8. ป่าชุมชนลำพูน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 82, 7 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

9. ป่าชุมชนพะเยา.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 77, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

10. ป่าชุมชนน่าน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544 Description: 59, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

11. ป่าชุมชนแม่ฮ่องสอน.

by เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ.

Call number: 333.75 ป542 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ, 2544. Description: 72, 7 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.75 ป542] (1).

12. บวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ : การจัดการป่าและน้ำเชิงวัฒนธรรม / บรรณาธิการ,บานจิตร สายรอคำ, และถนัด ใบยา.

by บานจิตร สายรอคำ | ถนัด ใบยา.

Call number: 333.72 บ232 Material type: book BookPublisher: น่าน : มูลนิธิฮักเมืองน่าน, 2549. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.72 บ232] (2).

13. นายห้างป่าไม้ : สีสันชีวิตอดีตล้านนา / กิตติชัย วัฒนานิกร.

by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Call number: 959.3035 ก673น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กิตติชัย วัฒนานิกร, 2558. Description: 7, 231 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ก673น] (2).

14. บรรพชนคนทำป่าไม้ : จากอังกฤษและจีนสู่สยาม / กิตติชัย วัฒนานิกร.

by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Call number: 923.8 ก673บ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : จรัสธุรกิจการพิมพ์, 2556. Description: 96 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8 ก673บ] (1).

15. นายห้างป่าไม้สี่แผ่นดิน / กิตติชัย วัฒนานิกร.

by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Call number: 923.8 ก673น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กิตติชัย วัฒนานิกร, 2561. Description: 246 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.8 ก673น] (3).

16. นายห้างป่าไม้ : เผชิญหน้าสงครามมหาเอเชียบูรพา / กิตติชัย วัฒนานิกร.

by กิตติชัย วัฒนานิกร.

Call number: 959.3042 ก673น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กิตติชัย วัฒนานิกร, 2559. Description: 241 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3042 ก673น] (2).

17. ตามรอย--รองอำมาตย์เอกหลวงโยนะการพิจิตร : พญาตะก่า พ่อค้าไม้ชาวพม่าผู้อุปถัมภ์พระเจดีย์สร้างพระ และอุปถัมภ์วัด / กัลยา ธรรมพงษา, ศรีสุดา ธรรมพงษา.

by กัลยา ธรรมพงษา | ศรีสุดา ธรรมพงษา.

Call number: 959.3 ก398ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560. Description: 379 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ก398ต] (1).

18. ป่าแม่อิงฝั่งขวา และป่าแม่งาว ความหลากหลายทางชีวภาพ สร้างป่า สร้างน้ำ สร้างรายได้ให้ชุมชน / จัดทำโดย ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้.

by กรมป่าไม้. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้. ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้.

Call number: 577.3 ก169ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วน, 2561. Description: 369 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 577.3 ก169ป] (1).