Your search returned 2 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. ค่านิยมและพฤติกรรมการควบคุมทางสังคมของชุมชนที่อยู่ใกล้และห่างไกลศูนย์กลางความเจริญ : ศึกษากรณีเมืองหลักเชียงใหม่ / โดย สมนึก ชัชวาลย์

by สมนึก ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ.], [2534?] Description: ก-จ, 120 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องความรู้เรื่องโลหิตของผู้นำกลุ่มชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่กับบทบาทในการร่วมและชักนำกลุ่มมาสละโลหิต / โดย รวยพร ประสารศรี, ปราณี อัศเวศน์, สุวรรณรางค์ แดนสวรรค์

by รวยพร ประสารศรี.

Call number: 612.11072 ร162ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2526 Description: ก-ค, 93, [10] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.11072 ร162ร] (1).