Your search returned 5 results from 146938 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิจัย บทบาทของบุคคลชั้นนำต่อการพัฒนาเมืองในภาคเหนือ / คณะทำงานวิจัย กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

by กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ. คณะทำงานวิจัย.

Call number: 305.52 ก318ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2530 Description: 254 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.52 ก318ร] (4).

2. รายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณีจะนุพญา หมู่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / โสฬส ศิริไสย์

by โสฬส ศิริไสย์.

Call number: 306.095936 ส993ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 Description: 163, [4] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 ส993ร] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องความรู้เรื่องโลหิตของผู้นำกลุ่มชุมชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่กับบทบาทในการร่วมและชักนำกลุ่มมาสละโลหิต / โดย รวยพร ประสารศรี, ปราณี อัศเวศน์, สุวรรณรางค์ แดนสวรรค์

by รวยพร ประสารศรี.

Call number: 612.11072 ร162ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2526 Description: ก-ค, 93, [10] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.11072 ร162ร] (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง / เนตรดาว แพทย์กุล.

by เนตรดาว แพทย์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์สตรีศึกษา.

Call number: 305.433 น784ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Description: ก-ณ, 127 หน้า.Other title: บทบาทของผู้หญิงชาวบ้านในการพัฒนา : กรณีศึกษาบทบาทของผู้หญิงในเครือข่ายชุมชนเมือง..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.433 น784ร] (2).

5. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factor analysis of the elements of leadership of administrators at Tambol Loungnuae Municipality, Amphoe Doi Saket, Chiang Mai Province / โดย มนฤดี ม่วงรุ่ง ... [และคนอื่นๆ].

by มนฤดี ม่วงรุ่ง | พิชาภพ พันธุ์แพ | ศรีสุดา แซ่ลี้ | อภิญจนา ศกุนตนาคลาภ.

Call number: 352.09593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Description: ก-ซ, 149 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำของผู้บริหารเทศบาลตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.09593 ร451] (5).