Your search returned 90 results from 145205 records. Subscribe to this search

|
21. พืชสมุนไพรของมูลนิธิโครงการหลวง / ผู้แต่ง, พิทยา สรวมศิริ ... [และคนอื่นๆ].

by พิทยา สรวมศิริ | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง.

Call number: 581.63 พ815 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวง สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2546. Description: 86 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 581.63 พ815] (3).

22. เอกสารวิจัย มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท = Research book Standard pharmacognostic characteristic of Thai herbal medicine / โดย สมพร ภูติยานันต์ ... [และคนอื่นๆ].

by สมพร ภูติยานันต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม.

Call number: PHAR ส265อ 2548 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Description: ก-ฎ, 194 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: มาตรฐานพืชสมุนไพรทางเภสัชเวท.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส265อ 2548] (1).

23. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร. ตอนที่ 2, การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของว่านกีบแรด ปัญจขันธ์ และเมล็ดแมงลัก / กฤษณา ภูตะคาม ... [และคนอื่นๆ].

by กฤษณา ภูตะคาม | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: PHAR ก282ร 2549 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Description: ก-ซ, 26 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การพัฒนายาเตรียมลดน้ำตาลในเลือดจากพืชสมุนไพร. | การคัดกรองฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของว่านกีบแรด ปัญจขันธ์ และเมล็ดแมงลัก.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก282ร 2549] (1).

24. เจาะลึกผลวิจัยสมุนไพรยอดนิยม / แสงไทย เค้าภูไทย

by แสงไทย เค้าภูไทย.

Call number: 615.321 ส961จ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2548 Description: 245 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส961จ] (1).

25. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในการผลิตอาร์บูติน / โดย อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา, นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา.

by อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา | นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: PHAR อ383ร 2549 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2549]. Description: 8, 43 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การพัฒนาระบบเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรไทยเพื่อใช้ในการผลิตอาร์บูติน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR อ383ร 2549] (1).

26. รายงานการวิจัยเรื่อง ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน = Antioxidant activity of some Thai indigenous plants on diabetic oxidative stress / โดย ไชยวัฒน์ ไชยสุต ... [และคนอื่นๆ].

by ไชยวัฒน์ ไชยสุต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

Call number: PHAR ช912ร 2550 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Description: ก-ช, 49 หน้า: ภาพประกอบ.Other title: ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของพืชพื้นบ้านไทยบางชนิดต่อภาวะเครียดออกซิเดชั่นในโรคเบาหวาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ช912ร 2550] (1).

27. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การวิจัยพืชสมุนไพร Echinacea purpurea ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการผลิตยารักษาโรค = Research of Echinacea purpurea grown in Thailand for production of pharmaceutical products / สมบัติ เชาวนพูนผล, หัวหน้าโครงการวิจัย.

by สมบัติ เชาวนพูนผล.

Call number: PHAR ส255ร 2550 (ว.) Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่], 2550. Description: 17, 162 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การวิจัยพืชสมุนไพร Echinacea purpurea ที่ปลูกในประเทศไทยเพื่อการผลิตยารักษาโรค.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส255ร 2550] (1).

28. รู้จัก รู้ใช้ พืชสมุนไพร / สุธี วรคีรีนิมิต

by สุธี วรคีรีนิมิต.

Call number: 615.321 ส786ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Publisher: กรุงเทพฯ : พิมพ์ทอง, [2550?] Description: 192 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 615.321 ส786ร] (1).

29. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน / ผู้รวบรวม, อร่าม คุ้มกลาง ... [และคนอื่นๆ]

by อร่าม คุ้มกลาง | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

Call number: QV766 ผ259 2548 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548 Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (2).

30. ผักพื้นบ้านภาคเหนือ / ผู้รวบรวม, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]

by กัญจนา ดีวิเศษ | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

Call number: QV766 ผ259 2548 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่Publisher: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548 Description: 280 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (2).

31. พืชสมุนไพรในสวนป่าสมุนไพรเขาหินซ้อน ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เรียบเรียงและถ่ายภาพ, พงษ์ศักดิ์ พลเสนา

by พงษ์ศักดิ์ พลเสนา | สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน).

Call number: QV766 พ164พ 2550 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: ฉะเชิงเเทรา : สวนพฤกษศาสตร์ภาคตะวันออก (เขาหินซ้อน), 2550 Description: 301 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 พ164พ 2550] (1).

32. ไม้ป่ายืนต้นของไทย 1 = Wild trees in Thailand I / ผู้แต่ง, เอื้อมพร วีสมหมาย, ปณิธาน แก้วดวงเทียน

by เอื้อมพร วีสมหมาย | ปณิธาน แก้วดวงเทียน.

Call number: QV766 อ935ม 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอช เอ็น กรุ๊ป, 2547 Description: 12, 652 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 อ935ม 2547] (1).

33. ผักพื้นบ้านภาคใต้ / ผู้รวบรวม, อรุณี วิเศษสุข ... [และคนอื่นๆ]

by อรุณี วิเศษสุข | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

Call number: QV766 ผ259 2548 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่Publisher: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย, 2548 Description: 279 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 ผ259 2548] (1).

34. การตรวจเอกลักษณ์ พืชสมุนไพร : ภาคพิเศษ = Identification of medicinal plants : special vol. / โดย สมพร ภูติยานันต์.

by สมพร ภูติยานันต์.

Call number: 581.634 ส265ก (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาตำรา สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2542 Description: ก-ท, 991 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 581.634 ส265ก] (1).

35. ผักพื้นบ้านภาคกลาง / ผู้รวบรวม, กัญจนา ดีวิเศษ ... [และคนอื่นๆ]

by กัญจนา ดีวิเศษ.

Call number: 615.321 ผ259 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทยฯ, 2547 Description: 279 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ผ259 2547] (1).

36. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน / ผู้รวบรวม, อร่าม คุ้มกลาง ... [และคนอื่นๆ]

by อร่าม คุ้มกลาง.

Call number: 615.321 ผ259 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทยฯ, 2547 Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 615.321 ผ259 2547] (1).

37. เภสัชกรรมแผนไทย / ผู้รวบรวม/บรรณาธิการ, กัญจนา ดีวิเศษ

by กัญจนา ดีวิเศษ | ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย.

Call number: QV766 ก382ภ 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย มูลนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนา, 2547 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV766 ก382ภ 2547] (1).

38. การตรวจสอบและการสกัดแยกสารสำคัญจากสมุนไพร / รัตนา อินทรานุปกรณ์

by รัตนา อินทรานุปกรณ์.

Call number: QV752 ร376ก 2550 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 Description: 215 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV752 ร376ก 2550] (2).

39. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ว่าด้วยสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย / โดย สมพร ภูติยานันต์

by สมพร ภูติยานันต์.

Call number: QV760 ส265ค 2546 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4 (แก้ไขปรับปรุงใหม่)Publisher: เชียงใหม่ : ตุลย์การพิมพ์, 2546 Description: ก-ฎ, 1112 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV760 ส265ค 2546] (1).

40. สารานุกรมสมุนไพร : รวมหลักเภสัชกรรมไทย / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

by วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

Call number: QV770.JT3 ว862ส 2540 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2540 Description: 618 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: QV770.JT3 ว862ส 2540] (1).