Your search returned 2 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 19, เรื่องผลประโยชน์พนักงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 93 หน้า.Other title: ผลประโยชน์พนักงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).

2. มาตรฐานการบัญชี. ฉบับที่ 26, เรื่องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน / สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

by สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์.

Call number: 657.0218 ส228ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, [2552?] Description: 17 หน้า.Other title: การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0218 ส228ม] (10).