Your search returned 2 results from 145695 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ การเห็นด้วย และการยอมรับมาตรการในแผนงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนฯที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นเอดส์ของกลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการเขตกทม. / บังอร ผลเนืองมา

by บังอร ผลเนืองมา.

Call number: 362.196792 บ248ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.196792 บ248ร] (3). Items available for reference: [Call number: 362.196792 บ248ร] (2).

2. ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

by เกษมสันต์ วิลาวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: 331 ก813ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Description: ก-ฉ, 90 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331 ก813ช] (2), PYULIB-DW [Call number: 331 ก813ช] (1).