Refine your search

Your search returned 122 results from 145981 records. Subscribe to this search

|
1. การประชุมสัมมนาเรื่อง บทบาทผู้สูงอายุต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม, วันที่ 12 กันยายน 2534 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ / มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ

by การประชุมสัมมนาเรื่อง บทบาทผู้สูงอายุต่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ( 2534 : เชียงใหม่) | มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุภาคเหนือ.

Call number: 390.09593 ก485ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิ, 2534 Description: 44 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ก485ก] (2).

2. พจนานุกรมภาพศิลปวัฒนธรรมล้านนาและหัวเมืองฝ่ายเหนือ. เล่ม 1 / ทรงพันธ์ วรรณมาศ

by ทรงพันธ์ วรรณมาศ.

Call number: 390.09593 ท142พ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536 Description: 111 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ท142พ] (9).

3. รวมบทความทางวิชาการด้านวัฒนธรรม / จินตนา มัธยมบุรุษ, บรรณาธิการ.

by จินตนา มัธยมบุรุษ.

Call number: 390.09 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2529. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (2).

4. รวมบทความสัมมนาทางวิชาการ ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา 2-5 กุมภาพันธ์ 2531 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / [คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา].

by วิทยาลัยครูเชียงใหม่. คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.

Call number: 390.09 ร156 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา, 2531. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ร156] (3).

5. ตำนานธรรมิกราช ตำนานดอนเต้า พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ และกฎหมายเช่านา / ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

by ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรมลานนาไทย.

Call number: 390.09 ศ817ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์, 2523. Description: 64 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ศ817ต] (3).

6. วัฒนธรรมลานนาไทย / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: 306 ก218 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กระทรวง, [25-?]. Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ก218] (2).

7. ศิลปวัฒนธรรมล้านนา / บทความ, พูนสุข เทวินทรภักติ ... [และคนอื่นๆ].

by พูนสุข เทวินทรภักติ | เชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรม | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ศ525 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534. Description: 5, 51 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ศ525] (3).

8. ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงในและ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Call number: 390.09593 น612ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538. Description: 36, 263 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น612ผ] (3).

9. สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย = Thailand : culture and society

by ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 301.09593 ส532 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542 Description: 24, 566 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.09593 ส532] (2).

10. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ : ฉบับต้นแบบ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2539 Description: 11, 336 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (1).

11. รายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณีจะนุพญา หมู่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / โสฬส ศิริไสย์

by โสฬส ศิริไสย์.

Call number: 306.095936 ส993ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 Description: 163, [4] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 ส993ร] (1).

12. ที่ระลึก 30 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

Call number: 001.3 ม246ท Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2539 Description: 312 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.3 ม246ท] (2).

13. เจ็ดทศวรรษ : ราชภัฏเชียงใหม่กับงานสืบสานวัฒนธรรม / คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 70 ปี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

Call number: 306.09593 จ688 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2537. Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 จ688] (1).

14. เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542. Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832ช] (3).

15. คนเมือง : บางมุมมองทางวัฒนธรรม / จันทบูรณ์ สุทธิ.

by จันทบูรณ์ สุทธิ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 305.89591 จ248ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2539. Description: 149 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 จ248ค] (2).

16. การศึกษาและพัฒนาจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา = Research and development of IT campus location as tourism area : case study of Phayao Province / โดย กาญจนา เงารังษี ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา เงารังษี.

Call number: 915.93611 ก425ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [พิษณุโลก] : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2543?] Description: ก-ฌ, 196 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93611 ก425ก] (1).

17. รายงานการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / โกศล ศรีมณี, ผู้เรียบเรียง

by โกศล ศรีมณี | แม่ฮ่องสอน. สำนักงานศึกษาธิการ.

Call number: 306.0959366 ก961ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: แม่ฮ่องสอน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2540 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 306.0959366 ก961ร] (2).

18. บรรณานุกรมประกอบสาระสังเขป วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

by อัญชลี ชลิดาพงศ์.

Call number: 016.306 อ525บ (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.306 อ525บ] (1).

19. สืบสานล้านนา / บรรณาธิการ, นันทา เบญจศิลารักษ์

by นันทา เบญจศิลารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการหลักนิเวศน์ล้านนา.

Call number: 390.09593 ส736 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศน์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส736] (2).

20. พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง = Lexicography of ethnic groups in 9 provinces of lower Northern Area, Thailand / กาญจนา เงารังษี, หัวหน้าโครงการ ; วิรัช นิยมธรรม, นักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ]

by กาญจนา เงารังษี | วิรัช นิยมธรรม.

Call number: 495.913 ก425พ (ว.) Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2543?] Description: 3 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.913 ก425พ] (3).