Your search returned 4 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

Call number: สพ. 1 ออ-สว517 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สว517] (2).

2. รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

by สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: สพ. 1 ศธ-สก528 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ศธ-สก528] (6).

3. รายงานประจำปี ... / สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.

by กระทรวงแรงงาน. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: สพ. 1 รง-กร914 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 รง-กร914] (2).

4. รายงานประจำปี ... / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: สพ. 1 ศธ-สส226 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Other title: รายงานประจำปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ศธ-สส226] (4).