Your search returned 4 results from 147757 records. Subscribe to this search

|
1. อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่ / วิทยากร เชียงกูล

by วิทยากร เชียงกูล.

Call number: 303.403 ว583อ 2547 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547 Description: 248 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 303.403 ว583อ 2547] (1).

2. กฎหมายไทย. เล่ม 20, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม = Thai law / บรรณาธิการ, ธนาวัฒน์ สังข์ทอง.

by ธนาวัฒน์ สังข์ทอง | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.

Call number: 349.593 ก117 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2553. Description: ก-ฉ, 576 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 349.593 ก117] (1).

3. รอยเหมือง : สารคดีภาพเล่าเรื่องเหมืองแร่ในเมืองไทย / ภาพ, เริงฤทธิ์ คงเมือง ; เรื่อง, บำเพ็ญ ไชยรักษ์.

by เริงฤทธิ์ คงเมือง | บำเพ็ญ ไชยรักษ์ | สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ.

Call number: 622.09593 ร796ร (อ.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2556. Description: 261 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 622.09593 ร796ร] (2).

4. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลก / ผู้จัดทำ, สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

by สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ.

Call number: 929.709593 ส243 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557. Description: 250 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 929.709593 ส243] (2).