Your search returned 6 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง และลำพูน) ประจำปี ... / จัดทำโดย สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

by สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10.

Call number: 333.7 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542- Description: ก-ง, 106, 14, 10 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ 2541 Availability: Items available for reference: [Call number: 333.7 ส691ร] (1).

2. แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2535-2539 / คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด

by คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด.

Call number: 307.772 ค124ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2540?] Description: 34, 17 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.772 ค124ผ] (1).

3. แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง พ.ศ. 2535-2539 / คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด

by คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับชาวเขาและการปลูกพืชเสพติด.

Call number: 307.772 ค124ผ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2535?] Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.772 ค124ผ] (1).

4. รายงานฉบับผู้บริหาร โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 6, 160 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (3).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเพื่อการอรุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำปิงและลำน้ำสาขา / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 333.9162 ม246ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.9162 ม246ร] (2).

6. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ, ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2534 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by การประชุมสัมมนาเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ (2534 : เชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักบริการวิชาการ.

Call number: 333.72 ก485ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2534?]. Description: 141 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ.Availability: Items available for reference: [Call number: 333.72 ก485ร] (2).