Your search returned 9 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. ทำเนียบนามและบุคคลากรทางสื่อมวลชนในภาคกลางในประเทศไทย / โครงการวางแผนครอบครัว

by โครงการวางแผนครอบครัว.

Call number: 302.2025 ค962ท (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, [251-?] Description: 3 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 302.2025 ค962ท] (1).

2. ทำเนียบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในประเทศไทย 2538 / กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ, รวบรวม

by กองงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ.

Call number: 659.1025 ก345ท (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2538 Description: 383 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 659.1025 ก345ท] (1).

3. 20 ปี สำนักข่าวไทย / จัดทำโดย สำนักข่าวไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

by สำนักข่าวไทย.

Call number: 959.3044 ส691ย (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักข่าวไทย, 2540 Description: 330 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ส691ย] (2).

4. รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่อง การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ / ปัญญา รุ่งเรือง ... [และคนอื่นๆ]

by ปัญญา รุ่งเรือง | สุเชาวน์ พลอยชุม | วิไลศักดิ์ กิ่งคำ | พรทิพย์ เย็นจะบก.

Call number: 306.09593 ร451 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2552?] Description: 104 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การฟื้นฟูวัฒนธรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ.Availability: Items available for reference: [Call number: 306.09593 ร451] (1).

5. สี่องค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อมศึกษา การเรียนรู้เพื่อความพอเพียง / ผู้เขียนและผู้จัดทำ, สุริชัย หวันแก้ว ... [และคนอื่นๆ]

by สุริชัย หวันแก้ว | กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.

Call number: 363.7 ส735 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 Description: 248 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.7 ส735] (1).

6. เดินหน้าปฏิรูปการเมืองปฏิรูปสื่อ : สุนทรพจน์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552 / สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

by สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. สำนักโฆษก.

Call number: 320.9593 ด883 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2554] Description: 116 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 320.9593 ด883] (1).

7. 14 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Call number: 070.172 ส226ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2554. Description: 194 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: 1.4 ทศวรรษจริยธรรมสื่อ. | สิบสี่ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ..Availability: Items available for reference: [Call number: 070.172 ส226ส] (2).

8. สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง : บันทึกการเสวนาในเวทีอภิปรายสาธารณะ "ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง" / จัดโดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ และคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by การเสวนาในเวทีอภิปรายสาธารณะ "ความท้าทายของสื่อใหม่กับการเมืองไทยช่วงก่อนและหลังการเลือกตั้ง" (2554 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ | จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: 302.23 ก528ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศุภนิตย์การพิมพ์, 2554 Description: 219 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 302.23 ก528ส] (3).

9. 15 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ / สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

by สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ.

Call number: 070.172 ส226ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2555. Description: 138 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: สิบห้าปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ. | สภาการหนังสือพิมพ์ฯ ยุคหลอมรวมสื่อ..Availability: Items available for reference: [Call number: 070.172 ส226ส] (2).