Your search returned 3 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. แบบจำลองการสื่อสารสำหรับศึกษาการสื่อสารมวลชน / เดนิส แมคเควล, สเวน วินดาห

by แมคเควล, เดนิส | วินดาห | สวนิต ยมาภัย | ระวีวรรณ ประกอบผล.

Call number: 302.23 ม861บ 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 Description: 178 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ม861บ 2537] (7).

2. สื่อมวลชนในประเทศโลกที่สาม / ระวีวรรณ ประกอบผล

by ระวีวรรณ ประกอบผล.

Call number: 302.2 ร275ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525 Description: 125 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ร275ส] (2).

3. บทบาทของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ความรู้ทางประชากรในประเทศไทย = The role of mass in disseminating knowledge on population / ระวีวรรณ ประกอบผล, มาลินี ชอุ่มพฤกษ์

by ระวีวรรณ ประกอบผล | มาลินี ชอุ่มพฤกษ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนประชากรและกำลังคน.

Call number: 302.23 ร275บ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กองวางแผนประชากรและกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2524 Description: ก-ข, 50 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ร275บ] (1).