Your search returned 28 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานประจำปี ... / สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

by สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.

Call number: SET 1094 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2549-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1094] (13). Items available for reference: [Call number: SET 1094] (8).

2. การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: 332.6 ต199ก 2546 Call number: SET 0001 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Publisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546. Description: 88 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ต199ก 2546] (9). Items available for reference: [Call number: SET 0001 2546] (1).

3. ทฤษฎีตลาดทุน = Capital market theory / ผู้เขียน, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Call number: SET 0039 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548 Description: 101 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0039] (4). Items available for reference: [Call number: SET 0039] (1).

4. การลงทุนในตราสารลงทุน = Equity investments / ผู้เขียน, สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Call number: SET 0041 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2548 Description: 270 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0041] (4). Items available for reference: [Call number: SET 0041] (1).

5. รายงานประจำปี ... / บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)

by บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส.

Call number: SET 1011 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1011] (1). Items available for reference: [Call number: SET 1011] (1).

6. รายงานประจำปี ... / บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

by บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน.

Call number: SET 1009 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1009] (1). Items available for reference: [Call number: SET 1009] (1).

7. รายงานประจำปี ... / บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้ จำกัด (มหาชน)

by บริษัทหลักทรัพย์ ซิกโก้.

Call number: SET 1041 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2547- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1041] (1). Items available for reference: [Call number: SET 1041] (1).

8. ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก, การซื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และนายทะเบียน

Call number: SET 0073 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548 Description: 6, 368, 7, [20] หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 0073] (1).

9. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ : เอกสารเผยแพร่ในงานมหกรรมนักวิเคราะห์หุ้น 2548 วันที่ 17 มกราคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ / จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

by สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 0055 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2548 Description: 314 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0055] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0055] (1).

10. ข้อมูลสถิติการซื้อขายหลักทรัพย์ ปี ... = Fact Book / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 0062 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0062] (6). Items available for reference: [Call number: SET 0062] (2).

11. การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ / กุลภัทรา สิโรดม

by กุลภัทรา สิโรดม | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์.

Call number: SET 0090 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549 Description: 230 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0090] (2). Items available for reference: [Call number: SET 0090] (1).

12. รวมบทวิเคราะห์หุ้นจากสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ / จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์

by สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ | สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 0110 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์, 2550- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 0110] (2).

13. เงินทองต้องใส่ใจ. เล่ม 1 / ผู้เขียน, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข

by กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน. ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์.

Call number: SET 0104 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายสื่อความรู้และสิ่งพิมพ์ สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2550 Description: 194 หน้า : ภาพผประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0104] (1). Items available for reference: [Call number: SET 0104] (1).

14. เส้นทางสู่อาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ / ผู้เขียน, นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ และ หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์

by นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ | หทัยชนก เตชะรัตนะวิโรจน์ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน.

Call number: SET 0127 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2550 Description: 128 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 0127] (5). Items available for reference: [Call number: SET 0127] (1).

15. เคจีไอ : Annual report ... / บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

by บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย).

Call number: SET 1089 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2549- Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 1089] (1). Items available for reference: [Call number: SET 1089] (1).

16. รายงานประจำปี ... / บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย)

by บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย).

Call number: SET 1098 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บริษัท, 2549- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 1098] (1).

17. มองนักลงทุนบุคคลไทยผ่านพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ / ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช, ยรรยง ไทยเจริญ

by ศุภวรรณ ลิมปกาญจน์เวช | ยรรยง ไทยเจริญ | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน.

Call number: SET 2021 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552 Description: 2, 26 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 2021] (1).

18. 5(1)00+ SET stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 2012 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2554 Description: 90 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: SET stock focus 5(1)00+.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: SET 2012] (4). Items available for reference: [Call number: SET 2012] (1).

19. SET stock focus : steel / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 2013 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 Description: 64 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 2013] (1).

20. Stock focus / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

by ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

Call number: SET 2014 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2553 Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: SET 2014] (1).