Your search returned 9 results from 146199 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการศึกษาเรื่อง ลู่ทางการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวโพด / โดย เฉลิมพร รังคะวิภา

by เฉลิมพร รังคะวิภา | ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ.

Call number: 338.17315 ฉ421ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์เศรษฐกิจอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2531 Description: ก-ค, 22, 10 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17315 ฉ421ร] (1).

2. แนวทางการสร้างอาหารไทยเป็นอาหารโลกในสิบปีข้างหน้า / โดย นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

by นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์.

Call number: 338.47641 น195น (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2544?] Description: ก-ฑ, 125 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47641 น195น] (1).

3. รายงานวิจัยโครงการศึกษาการพยากรณ์การส่งออกสินค้าสำคัญ (20 รายการ) ของไทยในตลาดโลก / โดย ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาสประเทศไทย

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: 382.6 ส181ร 2541 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2541- Description: 7, 377 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ส181ร 2541] (1).

4. รายงานฉบับสมบูรณ์ การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / รายชื่อคณะนักวิจัย, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เรืองไร โตกฤษณะ, สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์.

by เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ | เรื่องไร โตกฤษณะ | สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: 338.456441 ด933ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 317 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การศึกษาสภาวะและแนวโน้มการจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.456441 ด933ร] (2).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาวิจัยต้นแบบ Smart enterprise กลุ่มอาหาร จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน / โดยทีมวิจัย, ชัยยศ สันติวงษ์

by ชัยยศ สันติวงษ์.

Call number: 338.7664 ช416ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 Description: 193 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7664 ช416ร] (1).

6. รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร / ปริศนา สุวรรณาภรณ์, หัวหน้าโครงการ ; อนุวัตร แจ้งชัด ... [และคนอื่นๆ], ผู้ร่วมโครงการ

by ปริศนา สุวรรณาภรณ์ | อนุวัตร แจ้งชัด | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กลุ่มนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน.

Call number: 331.119133819 ป466ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มนโยบายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553 Description: ก-ค, 139 หน้า.Other title: การศึกษาแนวทางการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.119133819 ป466ร] (3).

7. โปรแกรมตรวจสอบวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด / วีรลักษณ์ สุวรรณทัต

by วีรลักษณ์ สุวรรณทัต | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

Call number: CS-2543 ว833ป (สพ. 7) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543 Description: 218 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2543 ว833ป] (1).

8. โครงการศึกษาสถานการณ์ การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์ / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 637.141 ค962 (ว.) Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 2551 Description: ก-ญ, 135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: การผลิตและคุณภาพความปลอดภัยของนมแพะพาสเจอร์ไรส์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 637.141 ค962] (1).

9. สรุปผลการดำเนินโครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย / ผู้จัดทำ, อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ ... [และคนอื่นๆ]

by อุไรวรรณ์ ฮวบเจริญ | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา. กองควบคุมอาหาร. หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร.

Call number: 664.755 ส356 (ว.) Material type: book BookPublisher: [นนทบุรี] : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2551 Description: ก-ฉ, 128 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: โครงการสำรวจสถานการณ์ความพร้อมของสถานที่ผลิตขนมจีนเพื่อบังคับใช้มาตรฐาน GMP กฎหมาย.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.755 ส356] (1).