Your search returned 2 results from 146180 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง ลู่ทางและโอกาสการส่งออกและผลกระทบจากการมีเขตการค้าเสรีอาเซียน. รายงานหลักเล่มที่ 2, ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภายใต้แผนการเร่งลดภาษี / โดย ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: 338.0959 ส181ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, 2539 Description: 5, 115 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.0959 ส181ร] (1).

2. การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในของประเทศอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและรองรับการเปิดเสรีทางการค้าและเศรษฐกิจของอาเซียน : ภาคการค้าบริการและภาคการลงทุน / คณะนักวิจัย, ชุมพร ปัจจุสานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ชุมพร ปัจจุสานนท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 341.754 ก488 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 2 เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.754 ก488] (2).