Your search returned 353 results from 146180 records. Subscribe to this search

|
61. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดเสื้อผ้าชั้นในสำเร็จรูปของหญิงและเด็กหญิง : มอก.387-2524 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม 2527 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527 Description: 11 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2527] (1).

62. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก.31-2516 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม 2524 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2524- Description: 7 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2524] (1).

63. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีและสัญลักษณ์สำหรับภาชนะบรรจุก๊าซที่ใช้ในทางอุตสาหกรรม : มอก.88-2517 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม 2527 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527 Description: 3 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2527] (1).

64. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขนาดตัดริมของกระดาษพิมพ์และกระดาษเขียน : มอก.33-2516 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.042 ส691ม 2527 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527 Description: 15 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.042 ส691ม 2527] (1).

65. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันทาผิว : มอก.478-2526 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.0423 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526 Description: 7 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0423 ส691ม] (1).

66. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : ครีมและโลชันล้างหน้า : มอก.477 - 25265 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.0423 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2526 Description: 10 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0423 ส691ม] (1).

67. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : แป้งฝุ่น : มอก. 443 - 2525 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.0423 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525 Description: 16 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0423 ส691ม] (1).

68. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องสำอาง : ลิปสติก : มอก. 234 - 2520 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.0423 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ, 2520 Description: 11 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0423 ส691ม] (1).

69. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สบู่ถูตัว : มอก. 29 - 2516 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.0423 ส691ม 2527 (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2527 Description: 19 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.0423 ส691ม 2527] (1).

70. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดสุขลักษณะสำหรับผลไม้แห้ง : มอก. 62 - 2517 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2517 Description: 15 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

71. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซอสพริก : มอก. 242 - 2520 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520 Description: 11 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

72. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำซอสปรุงรส : มอก. 8 - 2513 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2513 Description: 15 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

73. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำซีอิ้ว : มอก. 252-2521 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521 Description: 15 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

74. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำผลไม้ : น้ำส้ม : มอก. 99-2517 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2518 Description: 9 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

75. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำผลไม้ : น้ำองุ่น : มอก. 101-2517 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2517 Description: 11 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

76. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันถั่วเหลืองสำหรับบริโภค : มอก. 176-2519 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2519 Description: 11 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

77. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันเมล็ดฝ้ายสำหรับบริโภค : มอก. 177-2519 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2519 Description: 10 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

78. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พริกไทย : มอก. 297-2522 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2522 Description: 25 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

79. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มะเขือเทศในภาชนะบรรจุ : มอก. 246-2520 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2520 Description: 19 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).

80. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แยม เยลลี และมาร์มาเลด : มอก. 263-2521 / สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.

Call number: 344.04232 ส691ม (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2521 Description: 24 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.04232 ส691ม] (1).