Your search returned 6 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. Internet สำหรับผู้ใช้ Windows / ผู้เขียนและเรียบเรียง, ปรเมศวร์ มินศิริ

by ปรเมศวร์ มินศิริ.

Call number: 004.678 ป169อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เวฟพอยท์, 2539 Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ป169อ] (1).

2. การใช้งานใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสื่อสารข้อมูลอย่างปลอดภัย / โดย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

by สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ.

Call number: 004.692 ส691ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2546 Description: 322 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.692 ส691ก] (2).

3. ครบทุกเรื่อง : อินเทอร์เน็ต & อีเมล / โดย สุธีร์ นวกุล.

by สุธีร์ นวกุล.

Call number: 004.678 ส783ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550 Description: 631 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ส783ค] (4).

4. คู่มือแก้ปัญหา Internet & E-mail ฉบับมืออาชีพ / ผู้แต่ง, Mr. Fixer ; บรรณาธิการ, โกเมศ ศรีมงคล.

by Mr. Fixer | โกเมศ ศรีมงคล.

Call number: 004.678 ม549ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2550 Description: 6, 305 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ม549ค] (1).

5. ติดตั้งและใช้งาน Mail Server ภาคปฏิบัติ / โดย อำนาจ นุตะมาน.

by อำนาจ นุตะมาน.

Call number: 004.678 อ686ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 Description: 386 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 อ686ต] (1).

6. คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010 / ผู้เขียน, ธัญพล ษณะนาคินทร์

by ธัญพล ษณะนาคินทร์.

Call number: 005.7137684 ธ468ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2554 Description: 312 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: คู่มือ Microsoft Exchange Server 2010 ฉบับใช้งานจริง.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7137684 ธ468ค] (2).