Your search returned 2 results from 146938 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน / โดย ปราณี ทินกร, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์.

by ปราณี ทินกร | ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 331.29593 ป445ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 99 หน้า.Other title: การศึกษาผลตอบแทนภาคราชการและการทดลองปรับให้เท่ากับภาคเอกชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.29593 ป445ร] (2).

2. การศึกษาปรับปรุงโครงสร้างระบบแรงจูงใจและโครงสร้างระบบค่าตอบเทนของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับเผยแพร่) / คณะผู้วิจัย, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 658.322 ก522 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 658.322 ก522] (1).