Your search returned 2 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา : รายงานจากการสัมมนา / จัดโดย โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจังหวัดเชียงราย, วันที่ 1-2 มีนาคม 2534 ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จับหวัดเชียงราย

by การสัมมนาเรื่อง กลวิธีในการให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ชาวเขา ( 2534 : เชียงราย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ | เชียงราย | สภากาชาดไทย. โครงการโรคเอดส์.

Call number: 362.1969792 ก525ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, 2534 Description: 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 362.1969792 ก525ก] (1).

2. รายงานการศึกษาติดตามผลการดำเนินงานองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในกลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่เข้าถึงยาก / สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย

by สมาคมอนามัยการเจริญพันธุ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย.

Call number: 616.9792 ส293ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2543 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 616.9792 ส293ร] (1).