ผลการค้นหาของคุณมี 20 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ปล่อยวางอย่างเซน / ละเอียด ศิลาน้อย, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย ละเอียด ศิลาน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ล216ป 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3927 ล216ป 2534] (1).

2. ส่องชีวิต ด้วยข้อคิดจีน / สุริยฉัตร ชัยมงคล, แปล.

โดย สุริยฉัตร ชัยมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.951 ส473 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.951 ส473] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.951 ส473] (1).

3. การฝึกสมาธิ = Practice of meditation / สุจิตรา รณรื่น

โดย สุจิตรา รณรื่น.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3443 ส753ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ส753ก 2537] (1).

4. ปลาย่าง / โอกูม่า ฮิเดโอ, เขียน ; มนตรี อุมะวิชนี, แปลและเรียบเรียง.

โดย ฮิเดโอ, โอกูม่า | มนตรี อุมะวิชนี.

เลขเรียกหนังสือ: P. ฮ429ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ฮ429ป] (1).

5. เครียดได้ก็หายได้ = / โดย ปีเตอร์ ไทเลอร์ ;

โดย ไทเลอร์, ปีเตอร์ | กิติมา อมรทัต.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ท973ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ท973ค] (1).

6. การเดินทางของเวลา / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียนเรื่องและจัดดอกไม้.

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: P. จ456ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. จ456ก 2539] (1).

7. การเมืองของสัตว์ = Animal farm / จอร์จ ออร์เวลล์, เขียน ; วิเชียร อติชาตการ, แปล.

โดย ออร์เวลล์, จอร์จ | วิเชียร อติชาตการ.

เลขเรียกหนังสือ: P. อ458ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. อ458ก] (2).

8. มายา = Illusions / ริชาร์ด บาช, เขียน ; ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล, แปล.

โดย บาช, ริชาร์ด | ศิริพันธ์ บูรณะวรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: P. บ287ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. บ287ม] (1), PYULIB-DW [Call number: P. บ287ม] (1).

9. ทางเดินของชีวิต / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียนเรื่องและจัดดอกไม้.

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: P. จ456ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. จ456ท] (1).

10. การเดินทางของเวลา / จิตรา ก่อนันทเกียรติ, เขียนเรื่องและจัดดอกไม้.

โดย จิตรา ก่อนันทเกียรติ.

เลขเรียกหนังสือ: P. จ456ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. จ456ก] (1).

11. โรคจิต--หายได้นะครับ / สินเงิน สุขสมปอง, เขียน

โดย สินเงิน สุขสมปอง.

เลขเรียกหนังสือ: WM140 ส724ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM140 ส724ร 2541] (1).

12. ความพร้อมในการเผชิญโลกยุคปี 2000 / อัณณพ ชูบำรุง, เขียน

โดย อัณณพ ชูบำรุง.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 อ534ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 อ534ค] (1).

13. ชีวิตคู่อยู่อย่างไร จึงยืนยาวและมีความสุข = True love / ดาฟเน่ โรส คิงม่า, เขียน ; เพชรรัตน์, แปล

โดย คิงม่า, ดาฟเน่ โรส | เพชรรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 306.872 ค421ช 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์ พริ้นติ้ง, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.872 ค421ช 2542] (1).

14. บุคลิกภาพเชิงบวก = Personality plus / ผู้เขียน, ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย นราธิป นัยนา

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | นราธิป นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.25 ล432บ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.25 ล432บ 2546] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.25 ล432บ 2546] (1).

15. มหาอำนาจฟาสต์ฟู้ด = Fast food nation / อีริก ชอสเซอร์, เขียน ; สุขนิตย์ เทพอนันต์, แปล

โดย ชอสเซอร์, อีริก | สุขนิตย์ เทพอนันต์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476425 ช235ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.476425 ช235ม] (2).

16. บุคลิกภาพเชิงบวกสำหรับคนทำงาน = Personality puzzle / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์ ; นราธิป นัยนา, แปลและเรียบเรียง

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | นราธิป นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ล431บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ล431บ] (2), PYULIB-DW [Call number: 155.2 ล431บ] (1).

17. มงกุฏแห่งเกียรติ / อ้อม ประนอม, เขียน

โดย อ้อม ประนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 อ451ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 อ451ม] (1).

18. ความงามของชีวิตจากสุภาษิตของท่านพุทธทาสภิกขุ / พิทักษ์ ไทรงาม, เรียบเรียง

โดย พิทักษ์ ไทรงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.315 พ673ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.315 พ673ค] (1).

19. มองโลกมุมกว้าง = Moving forward / ผู้เขียน, ต้นกล้า นัยนา.

โดย ต้นกล้า นัยนา.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ต124ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : New Age, [2548?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ต124ม] (1).

20. บุคลิกภาพเชิงบวก ต้นไม้แห่งบุคลิกภาพ = Personality tree / ฟลอเรนซ์ ลิทธอเออร์, เขียน ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, แปลและเรียบเรียง

โดย ลิทธอเออร์, ฟลอเรนซ์ | วรรธนา วงษ์ฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 155.2 ล432บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.2 ล432บ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.2 ล432บ] (1).