Your search returned 6 results from 145981 records. Subscribe to this search

|
1. สิทธิชุมชนท้องถิ่น บ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับชุมชน / คณะผู้วิจัย, ชลธิรา สัตยาวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]

by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 307.14 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 301 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส722] (2).

2. สิทธิชุมชนท้องถิ่น ภาคอีสาน, โครงการสิทธิชุมชนท้องถิ่น จากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย / คณะผู้วิจัย, ดนุพล ไชยสิทธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ดนุพล ไชยสินธุ์.

Call number: 307.14 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 294 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส722] (2).

3. สิทธิชุมชนท้องถิ่น พื้นเมืองดั้งเดิมล้านนา : กรณีศึกษาชุมชนลัวะ ยวน ลื้อ ปกาเกอญก (กะเหรี่ยง) ในจังหวัดน่าน เชียงราย และเชียงใหม่ / คณะผู้วิจัย, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ... [และคนอื่นๆ]

by อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Call number: 323.1593 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546 Description: 440 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.1593 ส722] (3).

4. สิทธิชุมชนท้องถิ่น ภาคใต้ / เลิศชาย ศิริชัย และคณะ

by เลิศชาย ศิริชัย.

Call number: 323.1593 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546 Description: 415 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.1593 ส722] (1).

5. สิทธิชุมชนท้องถิ่น ชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทย : อดีตและปัจจุบัน : กรณีศึกษาและปัญหา / คณะผู้วิจัย, รัตนาพร เศรษฐกุจ

by รัตนาพร เศรษฐกุล.

Call number: 323.1593 ร376ส (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2546 Description: 431 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.1593 ร376ส] (2).

6. สิทธิชุมชนท้องถิ่น มอญ : กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญพื้นเมืองและชุมชนมอญอพยพที่อำเภอสังขละบุรี / คณะผู้วิจัย, ปภัสสร เธียรปัญญา ... [และคนอื่น ๆ]

by ปภัสสร เธียรปัญญา.

Call number: 323.1593 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 498 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.1593 ส722] (1).