Your search returned 4 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของระบบผลิต / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ส691ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537- Description: ก-ฉ, 277 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ส691ร] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงานของผู้สำเร็จหลักสูตรอาชีวศึกษา / โดย ประยูร ศรีประสาธน์, ประพนธ์ เจียรกูล, ภณิดา มาประเสริฐ

by ประยูร ศรีประสาธน์ | ประพนธ์ เจียรกูล | ภณิดา มาประเสริฐ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ป367ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535 Description: ก-ฌ, 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ป367ร] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาการคงอยู่ในอาชีพของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ... [และคนอื่นๆ]

by เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.246 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2535 Description: ก-ฌ, 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.246 ร451] (1).

4. รายงานการวิจัยเรื่องความต้องการกำลังคนด้านอาชีวศึกษา / โดย ทัศนีย์ ธรมธัช, ยุพิน รอดป้อง

by ทัศนีย์ ธรมธัช | ยุพิน รอดป้อง | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: 373.346 ท364ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2540?] Description: ก-ฌ, 69 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 373.346 ท364ร] (1).