ผลการค้นหาของคุณมี 60 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. งานสำนักงานและการประชาสัมพันธ์ = Office work and public relations / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ม246ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ม246ง] (3).

2. การบริหารงานสำนักงาน = / จินตนา บุญบงการ

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 จ482ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เดอะบอสส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 จ482ก] (4).

3. เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน = Technique in office practice / โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ

โดย อุทัยวรรณ อัครวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 อ823ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมส พับลิชชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 อ823ท] (6).

4. งานสำนักงาน / ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์, ทรงสมร คชเลิศ

โดย ธำรงศักดิ์ หมื่นจักร์ | ทรงสมร คชเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 651 ธ557ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ศูนย์หนังสือ ดร. ศรีสง่า, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651 ธ557ง] (3).

5. แบบทดสอบงานสำนักงาน พช 631 632 / มนตรี เอี่ยมวรกุล

โดย มนตรี เอี่ยมวรกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 651.076 ม153บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยพณิชยการพระนคร, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.076 ม153บ] (1).

6. การบริหารงานสำนักงาน / จินตนา บุญบงการ

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 จ482ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สโมสรนักขาย, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 จ482ก] (4).

7. การบริหารงานสำนักงาน = / โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ และ กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ | กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก] (1).

8. การบริหารงานสำนักงาน / โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ และ กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ | กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2522] (5).

9. การบริหารงานสำนักงาน / โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ และ กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ | กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2524] (5).

10. การบริหารงานสำนักงาน = / โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ และ กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์ | กาญจนาท เรืองรจิตปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 แก้ไขปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2525] (7).

11. การบริหารงานสำนักงาน = / พรรณี ประเสริฐวงษ์

โดย พรรณี ประเสริฐวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ272ก 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ272ก 2532] (2).

12. การจัดสำนักงานอัตโนมัติ / พิชัย บูรณสมบัติ

โดย พิชัย บูรณสมบัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 พ642ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทไนน์ (1984) จำกัด, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 พ642ก] (2).

13. การบริหารสำนักงาน = Office management / ศิริวรรณ ลัญชานนท์, เจริญ โชไชย

โดย ศิริวรรณ ลัญชานนท์ | เจริญ โชไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ศ486ก 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ ลัญชานนท์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ศ486ก 2529] (2).

14. การบริหารสำนักงานแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ สมชาย หิรัญกิตติ

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ศ486ก] (8).

15. งานสำนักงานส่วนหน้า / โดย กวี วงศ์พุฒ ... [และคนอื่นๆ]

โดย กวี วงศ์พุฒ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.9 ง319 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นวกนก, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.9 ง319] (3).

16. การจัดองค์การธุรกิจ / โดย กมล ชูทรัพย์ และ เสถียร เหลืองอร่าม

โดย กมล ชูทรัพย์ | เสถียร เหลืองอร่าม.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ก132ก 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ก132ก 2515] (1).

17. การจัดการสำนักงาน / ศิริวรรณ ลัญชานนท์

โดย ศิริวรรณ ลัญชานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 651 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, [2525?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651 ศ486ก] (3).

18. เทคนิคการบริหาร / อุทัย หิรัญโต

โดย อุทัย หิรัญโต.

เลขเรียกหนังสือ: 658 อ821ท เลขเรียกหนังสือ: WY105 อ44ท 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 อ821ท] (8), PYULIB-DW [Call number: WY105 อ44ท 2525] (1).

19. การบริหารพัสดุและสำนักงาน / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.7 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.7 ม246ก] (9).

20. ระบบงานธุรการสมัยใหม่ / ผู้เขียน, วิชัย โถสุวรรณจินดา.

โดย วิชัย โถสุวรรณจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ว541ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ว541ร] (2).