Your search returned 10 results from 146192 records. Subscribe to this search

|
1. เทคนิคการจัดแสดงสินค้า / เรียบเรียงโดย ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท, จริยา อติชาตการ

by ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท | จริยา อติชาตการ.

Call number: 659.152 ด499ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2537 Description: 144 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 ด499ท] (2).

2. การจัดแสดงสินค้า / สุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล

by สุนันท์ ฉัตรนิเทศตระกูล.

Call number: 659.152 ส815ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2549 Description: 154 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 ส815ก] (2).

3. ศิลปะการจัดแสดงสินค้า / วัฒนะ จูฑะวิภาต

by วัฒนะ จูฑะวิภาต.

Call number: 659.152 ว397ศ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 Description: 180 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 ว397ศ] (2).

4. คิดก้าวหน้า = Knowledge digest

by กระทรวงพาณิชย์. สำนักงานปลัดกระทรวง. กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร.

Call number: 658.4063 ค431 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2549 Description: 102 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4063 ค431] (2).

5. การจัดการแสดงสินค้า = Trade exhibition management / ผู้เรียบเรียง, อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์.

by อิทธิพันธ์ พัฒนานุพงษ์.

Call number: 659.152 อ727ก Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยรังสิต, 2550 Description: 153 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 อ727ก] (2).

6. หาสินค้าจากแฟร์จีน = Fairs in China / ผู้เขียน, จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์, ณณัฏฐ์ เขมโสภต, ธนาทิพ ฉัตรภูติ

by จรินพร ตันติกิจศิริวงศ์ | ณณัฏฐ์ เขมโสภต | ธนาทิพ ฉัตรภูติ.

Call number: 381.18 จ166จ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บิสซี่เดย์, 2551 Description: 177, [27] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 381.18 จ166จ] (2).

7. การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า [videorecording]/ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ.

by สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ.

Call number: CD 100647 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2552?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100647] (1).

8. ความรู้เบื้องต้นการจัดแสดงสินค้า = Introduction to exhibition guide / จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย).

by สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) | สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย).

Call number: 659.152 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย), 2553. Description: 80 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.152 ค181] (5).

9. ธุรกิจไมซ์ (ธุรกิจการจัดการประชุมขององค์กร ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ธุรกิจการจัดประชุมนานาชาติ ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า) = Mice business / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา

by บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา.

Call number: 647.9691068 บ563ธ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2554 Description: 307 หน้า.Other title: Mice business.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.9691068 บ563ธ] (3).

10. M-I-C-E : experiential marketing & branding / ผู้เรียบเรียง, กองบรรณาธิการ นิตยสาร Brandage Essential

by นิตยสาร Brandage Essential. กองบรรณาธิการ.

Call number: 647.9691068 น576ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยคูน-แบรนด์เอจ, 2555 Description: 224 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: Experiential marketing & branding.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.9691068 น576ม] (4).