ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 184 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เทคนิคการถ่ายภาพฉบับสมบูรณ์ / จัดทำขึ้นโดย นิตยสาร Shutter Photography ; บรรณาธิการ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร

โดย นิตยสาร Shutter Photography | ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 771 น576ท 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 771 น576ท 2534] (1).

2. คู่มือปฎิบัติการภาพถ่ายขาวดำ = Black and white photographic laboratory manual / ผู้เรียบเรียง, นวลจันทร์ เถระพัฒน์, สุดา เกียรติกำจรวงศ์, พรทวี พึ่งรัศมี.

โดย นวลจันทร์ เถระพัฒน์ | สุดา เกียรติกำจรวงศ์ | พรทวี พึ่งรัศมี.

เลขเรียกหนังสือ: 771 น315ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 น315ค] (1).

3. การถ่ายภาพ / รวบรวมและเรียบเรียงโดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

โดย สภา ลิมพาณิชย์การ.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ส226ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เวชนิทัศน์สมาคม (ประเทศไทย), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ส226ก 2534] (1).

4. เทคโนโลยีภาพสี / เรียบเรียงโดย สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์, สุมิตรา ขันตยาลงกต

โดย สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ | สุมิตรา ขันตยาลงกต.

เลขเรียกหนังสือ: 778.6 ส852ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.6 ส852ท] (3).

5. เทคนิคการถ่ายภาพลวดลาย = / เชาว์ จงมั่นคง

โดย เชาว์ จงมั่นคง.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ช727ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, [2530?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ช727ท] (3).

6. เทคนิคการสรรสร้างภาพ / ศิริลักษณ์ สท้านไตรภพ, สุมิตรา ขันตยาลงกต.

โดย ศิริลักษณ์ สท้านไตรภพ | สุมิตรา ขันตยาลงกต.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ศ484ท 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แผนกวิชาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ศ484ท 2534] (4).

7. เทคนิคการถ่ายภาพ ฉบับสมบูรณ์ / จัดทำโดย นิตยสาร Shutter photography

โดย นิตยสาร Shutter Photography.

เลขเรียกหนังสือ: 771 น576ท 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์การพิมพ์พลชัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 771 น576ท 2536] (1).

8. กษัตริย์กับกล้อง : วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ. 2388-2535 = King & camera : evolution of photography in Thailand 1845-1992 / ศักดา ศิริพันธุ์

โดย ศักดา ศิริพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 770.9 ศ321ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 770.9 ศ321ก] (1).

9. การถ่ายภาพบุคคล = Portrait photography / ปัทมวดี จารุวร.

โดย ปัทมวดี จารุวร.

เลขเรียกหนังสือ: 778.92 ป532ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สงวนกิจการพิมพ์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.92 ป532ก 2535] (2).

10. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ = His majesty the king's photographs in the development of the country / สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ, สมาคมสร้างสรรค์ไทย

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ | สมาคมสร้างสรรค์ไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 779 ส293ภ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคม, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 779 ส293ภ] (2).

11. แนะแนวการถ่ายภาพ / โดย ประสพ มัจฉาชีพ

โดย ประสพ มัจฉาชีพ.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป393น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 771 ป393น] (1).

12. กล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว / สุรสีห์ ฉิ่งถิน

โดย สุรสีห์ ฉิ่งถิน.

เลขเรียกหนังสือ: 771.32 ส855ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771.32 ส855ก] (4).

13. เทคนิค--การถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ / ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู

โดย ประสิทธิ์ ศรีเชิดชู.

เลขเรียกหนังสือ: 771 ป416ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดยสุขภาพใจ, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 771 ป416ท] (3).

14. ท่องเที่ยวถ่ายภาพ / เรื่อง ถ่ายภาพ, ประสิทธิ์ จันเสรีกร

โดย ประสิทธิ์ จันเสรีกร.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ป412ท (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 915.93 ป412ท] (1).

15. เปิดกล้องส่องโลก 2 : คู่มือ/เทคนิคการถ่ายภาพ / ทอม เชื้อวิวัฒน์

โดย ทอม เชื้อวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 770 ท332ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 ท332ป] (1).

16. ถ่ายภาพแผนใหม่ / พยุง จอมพิทักษ์

โดย พยุง จอมพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 770 พ221ถ 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 พ221ถ 2514] (1).

17. การถ่ายภาพและการพิมพ์ / ศักดา ศิริพันธ์, บรรณาธิการ

โดย ศักดา ศิริพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 770 ก454 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2524-ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, 2524-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 ก454] (2).

18. การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ / สนั่น ปัทมะทิน

โดย สนั่น ปัทมะทิน.

เลขเรียกหนังสือ: 770 ส199ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770 ส199ก] (1).

19. เทคนิคการถ่ายภาพพิศเจริญ / เชาว์ จงมั่นคง

โดย เชาว์ จงมั่นคง.

เลขเรียกหนังสือ: 770.2 ช727ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.2 ช727ท] (1).

20. ถ่ายภาพท่องเที่ยว : เรียนถ่ายภาพ (ด้วยตนเอง) / ทอม เชื้อวิวัฒน์

โดย ทอม เชื้อวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 770.28 ท332ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เปิดกล้องส่องโลก, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 770.28 ท332ถ] (1).