ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สายธารวรรณกรรม / ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล

โดย ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ป415ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี. พี., 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ป415ส] (1).

2. หนังสือหัวเตียง / โดย วิลาศ มณีวัต.

โดย วิลาศ มณีวัต.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ว721ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ว721ห] (1).

3. การวิจารณ์หนังสือ : ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์และหลักปฏิบัติสำหรับนักวิจารณ์หนังสือ / โดย สิทธา พินิจภูวดล.

โดย สิทธา พินิจภูวดล.

เลขเรียกหนังสือ: 028.1 ส719ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.1 ส719ก] (2).

4. หนังสือน่าอ่าน / ผู้รวบรวม, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ห144] (2).

5. หนังสือคือแสงจันทร์ / แสงใต้

โดย แสงใต้.

เลขเรียกหนังสือ: 809 ส959ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 809 ส959ห] (1).

6. ชวนอ่านและวิจารณ์หนังสือต่าง ๆ / ของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์.

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 028.1 ส868ช 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 028.1 ส868ช 2557] (1).