Your search returned 4 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศทางทะเลภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีทรัพยากรปลา / โดย ปฏิเวทย์ ยาวงษ์.

by ปฏิเวทย์ ยาวงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์.

Call number: 341.762 ป139ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2542 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.) -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542. Description: 8, 187 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 341.762 ป139ก] (1).

2. รายงานการประชุม วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ, วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ / สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by การประชุมวิชาการวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (2549 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักความหลากหลายทางชีวภาพ.

Call number: 577.18 ก482ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2549 Description: 226 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 577.18 ก482ร] (1).

3. หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ / สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์

by สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์.

Call number: 577 ส739ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2550 Description: 405 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 577 ส739ห] (1).

4. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพแบบเร่งรัด : หมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ = The repid biodiversity assessment of Mo Koh Lanta, Krabi Province / บรรณาธิการ, โดม ประทุมทอง, วัชระ สงวนสมบัติ, วียะวัฒน์ ใจตรง.

by โดม ประทุมทอง | วัชระ สงวนสมบัติ | วียะวัฒน์ ใจตรง.

Call number: 577.52 ก525 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, 2558. Description: 94 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 577.52 ก525] (1).