ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 781 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. บทเพลงของดอกไม้ ว่าด้วยดนตรีร็อคปี 1965-1975 : ลอสแองเจลิส มิวสิค / สิเหร่

โดย สิเหร่.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8166 ส733บ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แสวงหา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8166 ส733บ 2533] (1).

2. บทเพลงของดอกไม้ ว่าด้วยดนตรีร็อคปี 1965-1975 : ซานฟรานซิสโก มิวสิค / สิเหร่

โดย สิเหร่.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8166 ส733บ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : แสวงหา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8166 ส733บ 2533] (1).

3. ความทรงจำของสมเด็จนโรดมสีหนุ : ผู้นำของโลกที่ข้าพเจ้ารู้จัก = / โดย สมเด็จนโรดมสีหนุ กับ เบอร์นาร์ด กริสเชอร์ ;

โดย นโรดมสีหนุ, สมเด็จ | กริสเชอร์, เบอร์นาร์ด | สว่าง วงศ์พัวพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2 น269ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.2 น269ค] (4).

4. คนเด่นในอดีต / สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์

โดย สุทธิลักษณ์ อำพันวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 920.0593 ส776ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สื่ออักษร, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.0593 ส776ค] (2).

5. ภูมิปัญญายอดผู้นำของโลก / แปล, สุภาณี ปิยพสุนทรา ;

โดย สุภาณี ปิยพสุนทรา | อรุณี ชูบุญราษฎร์.

เลขเรียกหนังสือ: 920.02 ภ669 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : บิ๊กบุ๊ค, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920.02 ภ669] (2).

6. ประวัติผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ / กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์

โดย กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 927 ก169ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2529-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 927 ก169ป] (12).

7. ประวัติจิตวิทยาและนักจิตวิทยาบางคน / สุธรรม์ จันทน์หอม

โดย สุธรรม์ จันทน์หอม.

เลขเรียกหนังสือ: 150.9 ส783ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.9 ส783ป] (6).

8. เจ็ดอาจารย์ : นักประพันธ์ นักพูดของไทย / สมบัติ จำปาเงิน

โดย สมบัติ จำปาเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ส255จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ส255จ] (2).

9. เพชรน้ำเอกของบรรณภพ / เรียบเรียงโดย พิชญ์ มกรพันธุ์

โดย พิชญ์ มกรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.83 พ639พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พลอย, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.83 พ639พ] (4).

10. คีตกวี : ดนตรีแห่งชีวิต / สุรพงษ์ บุนนาค

โดย สุรพงษ์ บุนนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 927.8 ส852ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วลี, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.8 ส852ค] (1).

11. ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา. เล่ม 1 = The story of philosophy : the live and opinion of the greater philosophers / วิลล์ ดูแรนท์, เขียน ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล.

โดย ดูแรนท์, วิลล์ | วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 921 ด799ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 921 ด799ช] (1), PYULIB-DW [Call number: 921 ด799ช] (1).

12. ประมวลประวัติครู / คุรุสภา

โดย คุรุสภา.

เลขเรียกหนังสือ: 923.7593 ค689ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.7593 ค689ป] (1).

13. ประวัติคณะรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย และนโยบายรัฐบาล / ประมวลโดย ปธาน สุวรรณมงคล, ประนอม ปุวิเส

โดย ปธาน สุวรรณมงคล | ประนอม ปุวิเส | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์. โครงการวิทยาลัยการเมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2593 ป372 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : โครงการวิทยาลัยการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 923.2593 ป372] (3).

14. ยาขอบ : ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตนิยาย "ผู้ชนะสิบทิศ" / โดย ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ส113ย 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ส113ย 2535] (2).

15. กวีสยาม / ส. พลายน้อย

โดย ส. พลายน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 928.9591 ส113ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 928.9591 ส113ก] (2).

16. ศิลปินแห่งชาติ 2536 / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 927 ส691ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 927 ส691ศ] (1).

17. ชีวิตและความคิดของนักปรัชญา = The story of philosophy : the live and opinion of the greater philosophers / วิลล์ ดูแรนท์, เขียน ; วันเพ็ญ บงกชสถิตย์, แปล

โดย ดูแรนท์, วิลล์ | วันเพ็ญ บงกชสถิตย์ | มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 921 ด799ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 921 ด799ช] (4).

18. แซม วอลตัน = / แวนซ์ เอช. ทริมเบิล ;

โดย ทริมเบิล, แวนซ์ เอช | พลอยไพลิน.

เลขเรียกหนังสือ: 926.5 ท166ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บิสิเนสเน็ตเวิคพับลิชชิ่ง, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 926.5 ท166ซ] (1).

19. เจาะลึกสินค้าเด่น = / by Joseph J. Fucini and Suzy Fucini ;

โดย ฟูซินิ, โจเซฟ เจ | ฟูซินิ, ซูซี่ | ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 926.5 ฟ552จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 926.5 ฟ552จ] (3).

20. ชีวประวัติของโกกิชิ มิกิโมโต = The story of the fabulous Mikimoto the pearl king / Robert Eunson ; ผู้แปล, ชาญชัย เทียนงาม

โดย อุนสัน, โรเบิร์ต | ชาญชัย เทียนงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 926.5 อ831ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จันธิมา, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 926.5 อ831ช] (3).