Refine your search

Your search returned 117 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. พูดและเขียนอย่างผู้จัดการ = How to speak & write as a manager / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

by อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

Call number: 658.45 อ194พ 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2538. Description: 212 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 อ194พ 2538] (2).

2. ถาม-ตอบ 60 ปัญหายอดฮิตของผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา / ธเนศ ขำเกิด, เขียน.

by ธเนศ ขำเกิด.

Call number: 371.20092 ธ285ถ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2539. Description: 88 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.20092 ธ285ถ] (1).

3. ประวัติทบวงมหาวิทยาลัยและทำเนียบผู้บริหาร

Call number: 378.111 ป372 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, [2539?] Description: 50 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.111 ป372] (4).

4. ประวัติทบวงมหาวิทยาลัยและทำเนียบผู้บริหาร

Call number: 378.111 ป372 (อ.) Material type: book BookEdition: กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์,Description: 56 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.111 ป372] (1).

5. ทำเนียบคณาจารย์และผู้บริหารกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม / จริยธรรม ในสถาบันอุดมศึกษา / ส่วนวิจัยและพัฒนา สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา

by สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา. ส่วนวิจัยและพัฒนา.

Call number: 378.11025 ท424 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2540 Description: 100 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 378.11025 ท424] (2).

6. พูดและเขียนอย่างผู้จัดการ = How to speak & write as a manager / เขียน, อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

by อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช.

Call number: 658.45 อ194พ 2540 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: กรุงเทพฯ : ฮิวแมน เฮอริเทจ, 2540 Description: 239 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 อ194พ 2540] (1).

7. การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษา / ธเนศ ขำเกิด

by ธเนศ ขำเกิด.

Call number: 371.12 ธ285ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มิติใหม่, 2539 Description: 211 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.12 ธ285ก] (1).

8. เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภา พ.ศ. 2540 / ฝ่ายวิจัย กองวิชาชีพครู

by กองวิชาชีพครู. ฝ่ายวิจัย.

Call number: 371.1 ส691ก (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่าย, [2540?] Description: 41 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 371.1 ส691ก] (1).

9. รายงานการวิจัยเรื่องปัญหาและความต้องการของผู้บริหารในโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมภพ คชินธนานันทน์

by สมภพ คชินธนานันทน์.

Call number: 378.111 ส271ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 Description: ก-ฌ, 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.111 ส271ร] (1).

10. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา / วันทนา เมืองจันทร์

by วันทนา เมืองจันทร์.

Call number: 371.20092 ว431ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2542 Description: 118 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.20092 ว431ว] (1).

11. สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / โดย สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ส 2543 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ส 2543] (1).

12. รายงานการวิจัยแนวความคิดของผู้บริหารต่อการขยายโอกาสทางการศึกษาในโครงการแนวทางการขยายโอกาสทางการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ 6 ปี / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: 379.23 ก169ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : กอง, 2537- Description: 77 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 379.23 ก169ร] (1).

13. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร : ผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร, ระหว่างวันที่ 9-20 มีนาคม 2543 / สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 บ969 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543 Description: 68 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 บ969] (2).

14. รายงานการวิจัยเอกสารเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร / สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ และคณะ

by สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ | สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู.

Call number: 371.2011 ส289ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปวิชาชีพครู, 2543 Description: ก-ซ, 213 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 371.2011 ส289ร] (3).

15. การประชุมสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน ครั้งที่ 8 และ การประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 13, วันที่ 24-26 มิถุนายน 2536 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ : เอกสารวิชาการ = Asean federation of accountants 8th conference, 24-26 June, 1993 Bangkok, Thailand 13th National conference of Thai accountants

by การประชุมสหพันธ์นักบัญชีอาเซียนและการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ (ครั้งที่ 8, 13 : 2536 : กรุงเทพฯ).

Call number: 657 ก475ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ก475ก] (2).

16. ต้นแบบผู้นำ : สามบุรุษผู้กำหนดนิยามการเป็นผู้นำโลกธุรกิจแห่งศตวรรษที่ 21 = The new global leaders / โดย แมนเฟรด เอฟ. อาร์., เคตส์ เดอ ฟรีส และ เอลิซาเบธ ฟลอเรนต์-เทรียซี ; สายฟ้า พลวายุ, แปลและเรียบเรียง

by อาร์., แมนเฟรด เอฟ | ฟรีส, เคตส์ เดอ | ฟลอเรนต์-เทรียซี, เอลิซาเบธ | สายฟ้า พลวายุ.

Call number: 658.4 อ644ต Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : เอ.อาร์. บิซิเนส เพรส, 2544 Description: 40, 268 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 อ644ต] (3).

17. นำให้ได้ผล ศิลปชั้นสูงของการเป็นหัวหน้าคน = Why leaders can't lead / ผู้แต่ง, Warren Bennis

by เบนนิส, วอร์เรนท์.

Call number: 658.4 บ817น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สื่อดี, 2543 Description: 33 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 บ817น] (1).

18. ผศ. ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ระดับอุดมศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543

by สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.

Call number: 378.111 ส181ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544 Description: 259 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.111 ส181ผ] (2).

19. การบริหารเจ้านาย / ผู้เขียน, อัคร ศุภเศรษฐ์

by อัคร ศุภเศรษฐ์.

Call number: 658.3152 อ472ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, [2545?] Description: 225 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3152 อ472ก] (1).

20. ผู้จัดการ 1 นาที : The one minute manager / เคนเนธ แบลนชาร์ด และ สเปนเซอร์ จอห์นสัน, เขียน ; ชมนารถ, แปล

by แบลนชาร์ด, เคนเนธ | ชมนารถ | จอห์นสัน, สเปนเซอร์.

Call number: 658 บ896ผ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เพิร์ล พับลิชชิ่ง, 2545 Description: 97 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 บ896ผ] (2).