Your search returned 5 results from 146033 records. Subscribe to this search

|
1. ผู้อพยพลี้ภัยจากอินโดจีน / โดย ขจัดภัย บุรุษพัฒน์

by ขจัดภัย บุรุษพัฒน์.

Call number: 325.259 ข137ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2536 Description: 184 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.259 ข137ผ] (3).

2. โครงการสำรวจการวางแผนครอบครัวของผู้อพยพลี้ภัยอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ. 2531 : ศูนย์เขาอีด่าง จังหวัดปราจีนบุรี และศูนย์บ้านวินัย จังหวัดเลย / โดย นพวรรณ จงวัฒนา, เกื้อ วงศ์บุญสิน

by นพวรรณ จงวัฒนา | เกื้อ วงศ์บุญสิน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์.

Call number: 304.666 น188ค (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 Description: ก-ซ, 91 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.666 น188ค] (2).

3. ผู้ลี้ภัยอินโดจีน : ความคาดหวังในชีวิต / สมบูรณ์ สุขสำราญ

by สมบูรณ์ สุขสำราญ.

Call number: 304.809 ส258ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 304.809 ส258ผ] (4).

4. ผู้อพยพชาวอินโดจีนในประเทศไทย พ.ศ.2518-ปัจจุบัน = / สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย

by สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ.

Call number: 325.2597 ผ749 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2531?] Description: 58 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.2597 ผ749] (1).

5. การศึกษาเปรียบเทียบผู้อพยพทางบกในค่ายอพยพคนลาว คนเขมร และคนเวียดนาม / โดย อมรา พงศาพิชญ์, พลศักดิ์ จิรไกรศิริ, ธเนศ วงศ์ยานนาวา

by อมรา พงศาพิชญ์.

Call number: 325.259 อ293ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2525 Description: 138 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 325.259 อ293ก] (1).