Refine your search

Your search returned 37 results from 146864 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเรื่อง ผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายพื้นเมือง / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

by สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

Call number: 677.21 ส691อ Material type: book BookPublisher: แม่ฮ่องสอน : สำนักงาน, [2541?]- Description: 22 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 677.21 ส691อ] (1).

2. เอกสารรวมบทความการประชุมสัมมนามรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย, 2-4 กันยายน 2535 / จัดโดย ศูนย์วัฒนธรรมในเขตจังหวัดภาคเหนือ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา (2535 : เชียงราย) | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 306.0899591 ก485อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2535 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for reference: [Call number: 306.0899591 ก485อ] (3).

3. ผ้าทอพื้นเมืองในภาคอีสาน / โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.

Call number: 677.028 ม246ผ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543- Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 677.028 ม246ผ] (1).

4. ผ้าทอพื้นเมือง : การสำรวจผู้ผลิตทั่วประเทศ / โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.

Call number: 677.025 ม246ผ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2544. Description: 328 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 677.025 ม246ผ] (1).

5. ผ้าทอพื้นเมืองในภาคเหนือ / โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.

Call number: 677.028 ม246ผ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543?] Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 677.028 ม246ผ] (1).

6. ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง / โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร

by มหาวิทยาลัยศิลปากร. โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.

Call number: 677.028 ม246ผ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2543?] Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 677.028 ม246ผ] (1).

7. สื่อการศึกษาเรื่องผ้าทอล้านนา : กรณีศึกษา อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ [videorecording]/ เผ่าทอง ทองเจือ, นุสรา เตียงเกตุ และกลุ่มทอผ้าบ้านยางหลวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.

by เผ่าทอง ทองเจือ | นุสรา เตียงเกตุ | กลุ่มทอผ้าบ้านยางหลวง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่.

Call number: CD 200092 Material type: visual material Visual materialPublisher: เชียงใหม่ : กองทุนเพื่อสังคมโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, [2547?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200092] (1). Items available for reference: [Call number: CD 200092] (1).

8. ผ้าไทย / เรียบเรียง, อารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ

by อารีย์รัตน์ ลิ่มวงศ์สุวรรณ | บริษัท ไทยประกันชีวิต.

Call number: 746.09593 ผ349 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ไทยประกันชีวิต, 2545 Description: 59 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.09593 ผ349] (1).

9. วัฒนธรรมการใช้ผ้า ในวิถีชีวิตแบบไทย / วิสุตา สาณะเสน

by วิสุตา สาณะเสน.

Call number: 391.2 ว792ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: เชียงใหม่ : พิพิธภัณฑ์บ้านคำอูน, 2545 Description: 155 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 391.2 ว792ว] (3).

10. ผ้าทอไทลื้อ : เศรษฐกิจชุมชนเพือการพึ่งตนเอง / โดย ลำแพน จอมเมือง และ สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล.

by ลำแพน จอมเมือง | สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล.

Call number: 330.9593 ล346ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2546. Description: 33, 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ล346ผ] (3).

11. ผ้าถักทอคน--ผ่านคนทอผ้า 'นาหมื่นศรี' / บรรณาธิการ, ขนิษฐา จุลบล

by ขนิษฐา จุลบล.

Call number: 746.14 ผ343 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำน้กงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2547 Description: 54 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 ผ343] (2).

12. สานศิลป์แผ่นดินล้านนา : สืบชาตา ค่าดนตรี สีสันผ้า ลีลาฟ้อน / จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ม246ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2547. Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ม246ส] (2).

13. นี้คือ--ผ้าทอพื้นบ้าน : โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานผ้าทอพื้นบ้านเพื่อสิ่งแวดล้อม / บรรณาธิการ, ประไพ ทองเชิญ.

by ประไพ ทองเชิญ.

Call number: 677.028 น699 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548. Description: 137 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 677.028 น699] (2).

14. ผ้าและสิ่งถักทอไท / วิถี พานิชพันธ์

by วิถี พานิชพันธ์.

Call number: 746.14 ว577ผ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2547 Description: 8, 128 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 ว577ผ] (1).

15. ภูษาวิจิตร / ผู้จัดทำ, โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท

by โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท | ไพรัช รุ้งรุจิเมฆ | สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

Call number: 746.14 ค962ภ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาหัตถกรรมผ้าไทยในชนบท, 2549 Description: 189 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.14 ค962ภ] (1).

16. หอแสดงผ้าไทยพื้นบ้าน : เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / นวรัตน์ เลขะกุล, ผู้เขียน

by นวรัตน์ เลขะกุล | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 746.09593 น299ห (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, [2550?] Description: 344 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.09593 น299ห] (2).

17. เอกสารประกอบโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา" วันที่ 2-4 กันยายน 2535 ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย /จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมในล้านนา (2535 : เชียงราย) | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดในภาคเหนือตอนบน | สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ | ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 746.14 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ, 2535 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.14 ก525อ] (1).

18. ช่างทอ ร้อยใจ เทิดไท้ 72 พรรษา / สน สีมาตรัง และคณะ, เรียบเรียงและถ่ายภาพ

by สน สีมาตรัง.

Call number: 746.09593 ช472 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วุฒิสภา, 2548 Description: 319 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 746.09593 ช472] (1).

19. ห้องเรียนทอผ้า : การสืบทอดความรู้เรื่องผ้าพื้นเมืองแม่แจ่ม / นุสรา เตียงเกตุ, วลัย จักรทิพย์, บุษบา อินต๊ะพันธ์

by นุสรา เตียงเกตุ | วลัย จักรทิพย์ | บุษบา อินต๊ะพันธ์.

Call number: 746.14 น745ห Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โค-ขยัน มีเดียทีม, [2550?] Description: 47 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 น745ห] (6).

20. การศึกษาการบริหารการตลาดของสินค้าหัตถกรรมผ้าทอพื้นเมือง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของศูนย์สี่ตะกอ กลุ่มทอผ้าบ้านดอนหลวง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = A study of marketing management of local weaving handicraft products under OTOP scheme at Si Ta Koh Center, Donluang Weaving Center, Maerang Sub-District, Pasang District, Lamphun Province / นภาพร อนุวัฒน์ศิริกุล

by นภาพร อนุวัฒน์ศิริกุล | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.

Call number: 658.83 น197ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2551 Dissertation note: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (บธ.ม.)--มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551 Description: ก-ฐ, 86 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สาระสังเขป Availability: Items available for reference: [Call number: 658.83 น197ก] (4).