ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 458 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ส่องชีวิต ด้วยข้อคิดจีน / สุริยฉัตร ชัยมงคล, แปล.

โดย สุริยฉัตร ชัยมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 398.951 ส473 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.951 ส473] (2), PYULIB-DW [Call number: 398.951 ส473] (1).

2. สำนวนงามในสามก๊ก / วิชาภรณ์ แสงมณี, รวบรวม

โดย วิชาภรณ์ แสงมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.183 ส689 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกมะลิ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.183 ส689] (2).

3. สนทนาภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ = / คณะกรรมการกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐจีน ;

โดย คณะกรรมการกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐจีน | ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ค121ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ค121ส] (4).

4. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ] (4).

5. มณีวาทะ / เมย์ทิวา

โดย เมย์ทิวา.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ม756ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุณา-จตุพร, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 ม756ม] (1).

6. สำนวนจีน / ส. สุวรรณ

โดย ส. สุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ส114ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 ส114ส] (2).

7. พจนานุกรมศัพท์ใหม่ภาษาอังกฤษ อังกฤษ-ไทย-จีน / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์

โดย ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ช432พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ช432พ] (2).

8. พจนานุกรมไทย-จีน / โดย ชวน เซียวโชลิต หรือ ประสิทธิ์ ชวลิตธำรง

โดย ชวน เซียวโชลิต | ประสิทธิ์ ชวลิตธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ช265พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี, 2506สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ช265พ] (1).

9. พจนานุกรม จีน-ไทย (ฉบับตัวย่อนำหน้า) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ] (3).

10. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ] (1).

11. ภาษาจีนกลาง 3 / สิริ ภู่ประเสริฐ

โดย สิริ ภู่ประเสริฐ | มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 ส731ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 ส731ภ] (1).

12. หลักภาษาจีนกลาง / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ก365ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รุ่งแสงการพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ก365ห] (2).

13. ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐาน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟท์แมนเพรส, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (2).

14. แบบเรียนภาษาจีน เล่ม 1 / แผนกวิชาภาษาจีน วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โดย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร. แผนกวิชาภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส181บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยชมรมเด็ก, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส181บ] (2).

15. แบบเรียนภาษาจีน เล่ม 2 / แผนกวิชาภาษาจีน วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โดย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร. แผนกวิชาภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ส181บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ชมรมเด็ก, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ส181บ] (2).

16. ภาษาจีน 111 : ภาษาจีนเบื้องต้น / กาญจนา เงารังสี

โดย กาญจนา เงารังสี.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ก425ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ก425ภ] (2).

17. ภาษาจีน 1 / กิติ พรพิมลวัฒน์

โดย กิตติ พรพิมลวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ก672ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ก672ภ] (2).

18. ตำราเรียนพูดภาษาจีน 75 ชั่วโมง : จีนกลาง-แต้จิ๋ว-ไทยด้วยตนเอง / จำลอง พิศนาคะ

โดย จำลอง พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 จ378ต 2524 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 จ378ต 2524] (1).

19. สนทนาภาษาจีน การค้าประจำวัน จีนกลาง แต้จิ๋ว ไทย / จำลอง พิศนาคะ

โดย จำลอง พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 จ378ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บัลดาลสาส์น, มปปสามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 จ378ส] (2).

20. ภาษาจีนธุรกิจ / ฉัตรดาร์พร มณีวัฒนา

โดย ฉัตรดาร์พร มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ฉ232ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนครศรีอยุธยา : จงพวง มณีวัฒนา, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ฉ232ภ] (2).