ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คัมภีร์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบผู้เชี่ยวชาญ / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 ก672ค 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เคทีพี, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 ก672ค 2550] (2).

2. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2554] (4).

3. สร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจ = Optimization modeling ด้วย Excel (Solver) / ศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ.

โดย ศักดิ์สิทธิ์ ศุขสุเมฆ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4030285 ศ332ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4030285 ศ332ส] (2).

4. เอกสารการสอนชุดวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ = Business decision support systems / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038 ม246อ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557ชื่อเรื่องอื่น: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038 ม246อ 2557] (4).