Refine your search

Your search returned 16 results from 146199 records. Subscribe to this search

|
1. ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชนและชนชาติไท / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

Call number: 306 ฉ233ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]. Description: 140 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ฉ233ป] (7).

2. การใช้วัฒนธรรมชุมชนในการพัฒนาหมู่บ้านของชาวไทลื้อ บ้านลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ = Use of community culture in village development by Lu in Ban Luang Nua, Chiangmai Province, Thailand / แสงระวี อนันตพานิช

by แสงระวี อนันตพานิช.

Call number: 306 ส962ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2541 Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ด.)--มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2541 Description: 18, 234 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for reference: [Call number: 306 ส962ก] (1).

3. รายงานการสัมมนาเรื่องมิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

by การสัมมนาเรื่องมิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง (2542 : กรุงเทพฯ) | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 330.9593 ก525ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2544 Description: 145 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ก525ร] (2).

4. พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม.

Call number: 307.14 ส691พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 242 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส691พ] (1).

5. สิทธิชุมชนท้องถิ่น ภาคอีสาน, โครงการสิทธิชุมชนท้องถิ่น จากจารีตประเพณีสู่สถานการณ์ปัจจุบัน : การศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางนโยบายสิทธิชุมชนท้องถิ่นในประเทศไทย / คณะผู้วิจัย, ดนุพล ไชยสิทธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ดนุพล ไชยสินธุ์.

Call number: 307.14 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 294 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส722] (2).

6. สิทธิชุมชนท้องถิ่น มอญ : กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญพื้นเมืองและชุมชนมอญอพยพที่อำเภอสังขละบุรี / คณะผู้วิจัย, ปภัสสร เธียรปัญญา ... [และคนอื่น ๆ]

by ปภัสสร เธียรปัญญา.

Call number: 323.1593 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 498 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.1593 ส722] (1).

7. อ่าน 'วัฒนธรรมชุมชน' : วาทศิลป์และการเมืองของชาติพันธุ์นิพนธ์แนววัฒนธรรมชุมชน / ยุกติ มุกดาวิจิตร

by ยุกติ มุกดาวิจิตร.

Call number: 306 ย333อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2548 Description: 39, 255 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ย333อ] (2).

8. ห้วแก้วหัวแหวน : คนหวงแหนสื่อพื้นบ้าน / จัดทำโดย โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข (สพส.)

by โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข.

Call number: 302.22 ค962ห Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: นนทบุรี : โครงการสื่อพื้นบ้านสื่อสารสุข, 2548 Description: 240 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.22 ค962ห] (1).

9. มหัศจรรย์แห่งหมู่บ้านหลังเขา = Global village / ผู้เขียน, นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

by นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์.

Call number: 306 น269ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : BrandAgebooks, 2550 Description: 247 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 น269ม] (1).

10. สามทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน : บทนิพนธ์คัดสรรว่าด้วยประชาธิปไตยชาวบ้าน เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาบนเส้นทางที่เป็นไท / ผู้เขียน, บำรุง บุญบัญญา

by บำรุง บุญบัญญา.

Call number: 306 บ315ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: สุรินทร์ : โครงการหนังสือดอกติ้วป่า, 2549 Description: 367หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 บ315ส] (4).

11. การจัดการเรียนรู้สาระทัศนศิลป์บนพื้นฐานวัฒนธรรมชุมชน / ชุติมา เวทการ.

by ชุติมา เวทการ.

Call number: 306 ช617ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 Description: 200 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ช617ก] (2).

12. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 307 ว577 2555 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 10Publisher: กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2555 Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ว577 2555] (2).

13. แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย / ประยงค์ รณรงค์ ... [และคนอื่นๆ]

by ประยงค์ รณรงค์.

Call number: 307.7209593 น927 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2555 Description: 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 น927] (2).

14. ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ / จารุวรรณ ขำเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by จารุวรรณ ขำเพชร.

Call number: 306.09593 ท553 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ท553] (1).

15. ทุนชุมชน : รากแก้วของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม / ผู้เขียน, มณีมัย ทองอยู่ ... [และคนอื่นๆ].

by มณีมัย ทองอยู่.

Call number: 306.309593 ท551 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. Description: 6, 138 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.309593 ท551] (1).

16. ชุมชน ความทรงจำ และพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน / สรณัฐ ไตลังคะ, บรรณาธิการ.

by สรณัฐ ไตลังคะ.

Call number: 390.9593 ช622 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวรรณคดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์, 2558. Description: 191 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.9593 ช622] (1).