Refine your search

Your search returned 111 results from 146673 records. Subscribe to this search

|
1. ศิลปวัฒนธรรมล้านนา / บทความ, พูนสุข เทวินทรภักติ ... [และคนอื่นๆ].

by พูนสุข เทวินทรภักติ | เชียงใหม่. ศูนย์วัฒนธรรม | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ศ525 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2534. Description: 5, 51 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ศ525] (3).

2. ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น, กางเกงในและ ฯลฯ : ว่าด้วยประเพณี, ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องสรรพสาระ / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

by นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Call number: 390.09593 น612ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538. Description: 36, 263 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 น612ผ] (3).

3. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ : ฉบับต้นแบบ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ, 2539 Description: 11, 336 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (1).

4. รายงานการวิจัยบทบาทของผู้นำศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ามูเซอแดง : ศึกษาเฉพาะกรณีจะนุพญา หมู่บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / โสฬส ศิริไสย์

by โสฬส ศิริไสย์.

Call number: 306.095936 ส993ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532 Description: 163, [4] หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 ส993ร] (1).

5. ที่ระลึก 30 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์.

Call number: 001.3 ม246ท Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2539 Description: 312 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.3 ม246ท] (2).

6. เจ็ดทศวรรษ : ราชภัฏเชียงใหม่กับงานสืบสานวัฒนธรรม / คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำหนังสือที่ระลึกครบรอบ 70 ปี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

by สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

Call number: 306.09593 จ688 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบัน, 2537. Description: 106 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 จ688] (1).

7. เชียงใหม่ในมโนนึก : สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทเขิน ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทล้านนา / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ดาวคอมพิวกราฟิค, 2542. Description: 156 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832ช] (3).

8. คนเมือง : บางมุมมองทางวัฒนธรรม / จันทบูรณ์ สุทธิ.

by จันทบูรณ์ สุทธิ | สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 305.89591 จ248ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา, 2539. Description: 149 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 จ248ค] (2).

9. การศึกษาและพัฒนาจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา = Research and development of IT campus location as tourism area : case study of Phayao Province / โดย กาญจนา เงารังษี ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา เงารังษี.

Call number: 915.93611 ก425ก (ว.) Material type: book BookPublisher: [พิษณุโลก] : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2543?] Description: ก-ฌ, 196 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93611 ก425ก] (1).

10. รายงานการรณรงค์สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน / โกศล ศรีมณี, ผู้เรียบเรียง

by โกศล ศรีมณี | แม่ฮ่องสอน. สำนักงานศึกษาธิการ.

Call number: 306.0959366 ก961ร (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: แม่ฮ่องสอน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน, 2540 Description: 87 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 306.0959366 ก961ร] (2).

11. บรรณานุกรมประกอบสาระสังเขป วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)

by อัญชลี ชลิดาพงศ์.

Call number: 016.306 อ525บ (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 016.306 อ525บ] (1).

12. สืบสานล้านนา / บรรณาธิการ, นันทา เบญจศิลารักษ์

by นันทา เบญจศิลารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการหลักนิเวศน์ล้านนา.

Call number: 390.09593 ส736 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการหลักนิเวศน์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส736] (2).

13. พจนานุกรมภาษากลุ่มชาติพันธุ์ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง = Lexicography of ethnic groups in 9 provinces of lower Northern Area, Thailand / กาญจนา เงารังษี, หัวหน้าโครงการ ; วิรัช นิยมธรรม, นักวิจัย ... [และคนอื่น ๆ]

by กาญจนา เงารังษี | วิรัช นิยมธรรม.

Call number: 495.913 ก425พ (ว.) Material type: book BookPublisher: พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2543?] Description: 3 เล่ม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.913 ก425พ] (3).

14. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมคนล้านนาในพม่า = A study of the culture of the Lanna people in Myanmar / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์

by อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

Call number: 306.095936 อ833ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: ก-ฌ, 125 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095936 อ833ร] (1).

15. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ / มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์

by มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.

Call number: 390.09593 ม686ส (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2542 Description: 15 เล่ม : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 | สารบัญ เล่ม 3 | สารบัญ เล่ม 4 | สารบัญ เล่ม 5 | สารบัญ เล่ม 6 | สารบัญ เล่ม 7 | สารบัญ เล่ม 8 | สารบัญ เล่ม 9 | สารบัญ เล่ม 10 | สารบัญ เล่ม 11 | สารบัญ เล่ม 12 | สารบัญ เล่ม 13 | สารบัญ เล่ม 14 | สารบัญ เล่ม 15 Availability: Items available for reference: [Call number: 390.09593 ม686ส] (30).

16. ล้านนา : สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม / สุรพล ดำริห์กุล

by สุรพล ดำริห์กุล.

Call number: 959.3 ส833ล Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542 Description: 309 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส833ล] (2).

17. ภูมิปัญญาล้านนาในมิติวัฒนธรรม : เป็นการประมวลองค์ความรู้ท้องถิ่นล้านนาในมิติวัฒนธรรม โดยคณะครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคเหนือตอนบน / ยิ่งยง เทาประเสริฐ, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, บรรณาธิการ

by ยิ่งยง เทาประเสริฐ | อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.

Call number: 390.09593 ภ669 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : คณะอนุกรรมการวิจัยวัฒนธรรมภาคเหนือ, 2542 Description: 239 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ภ669] (1).

18. วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดแพร่ / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

by คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ.

Call number: 900.9593 ค123ว พ.ร. (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, [2542?] Description: 355 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ค123ว พ.ร.] (1).

19. ขึด : ข้อบัญญัติแห่งพฤติกรรมไทยยอง ลำพูน = Khut : behavioral code of the Thai Yong in Lamphun / เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

by เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์.

Call number: 390.09593 ป713ข (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2543. Description: 2, 2, 159 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ป713ข] (3), PYULIB-DW [Call number: 390.09593 ป713ข] (1).

20. จุ๊หละอ่อน / ผู้เขียน, สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

by สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ.

Call number: 306.09593 ส832จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, 2543. Description: 150 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส832จ] (2).