Your search returned 61 results from 146873 records. Subscribe to this search

|
1. อนุสรณ์หลวงพ่อบุญมี ฐิตสีโล วัดบุพพาราม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 13-15 พ.ค. 2520

Call number: 294.307 อ234 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คนเมือง, 2520 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 อ234] (1).

2. วิปัสสนาสาธิต : คำอธิบายวิธีปฏิบัติวิปัสสนาด้วยตัวเองตามแผนภาพ / ธนิต อยู่โพธิ์, เรียบเรียง

by ธนิต อยู่โพธิ์.

Call number: 294.3443 ธ262ว Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530 Description: 8, 38 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ธ262ว] (1).

3. สมาธิ-วิปัสสนา แนวปฏิบัติ / ธรรมรักษา.

by ธรรมรักษา.

Call number: 294.3443 ธ352ส 2528 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2528. Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ธ352ส 2528] (1).

4. สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน / พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ธิตญาโณ), เรียบเรียง

by พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ).

Call number: 294.3443 พ414ส Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2530 Description: 8, 53 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 พ414ส] (1).

5. การปฏิบัติธรรมวิปัสสนาภาวนา = Vipassana meditation / เรืองทับทัม, รวบรวมเรียบเรียง.

by เรืองทับทิม.

Call number: 294.3443 ก469 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สยามการพิมพ์ 2538. Description: 75 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ก469] (1).

6. หลักการเจริญภาวนา สมถวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น / โดย พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร)

by พระมงคลเทพมุนี (สด จนทสโร).

Call number: 294.35 พ357ห 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 11Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2538 Description: 74 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ357ห 2538] (1).

7. คู่มือการบำเพ็ญกรรมฐาน / รวบรวมโดย พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ)

by พระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ).

Call number: 294.34432 พ382ค 2533 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 6Publisher: กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา, 2533 Description: ก-ญ, 149 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34432 พ382ค 2533] (2).

8. หลักปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐานเพื่อทำนิพพานให้แจ้ง (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม) / รวบรวมโดย หลวงพ่อพระมหาเสริมชัย ชยมงคโล

by เสริมชัย ชยมงคโล, พระมหา.

Call number: 294.35 ส924ห 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 4Publisher: [กรุงเทพฯ] : วีชั่นอาร์ต คอร์ปอเรชั่น, 2537 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส924ห 2537] (2).

9. หนังสือ "สัจจธรรม" แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองที่ถูกต้อง / พระครูปลัดจำลอง ธาราไทย

by จำลอง ธาราไทย, พระครู.

Call number: 294.3443 จ377ห Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542?] Description: 644 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 จ377ห] (1).

10. ทางมรรคผลนิพพาน : ธรรมปฏิบัติถึงธรรมกายและพระนิพพาน / พระมหาเสริมชัย ชยมงคโล

by เสริมชัย ชยมงคโล, พระมหา.

Call number: 294.3443 ส924ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2540 Description: 564, 7 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ส924ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.3443 ส924ท] (1).

11. แนวเดินวิชชา หลักสูตรคู่มือสมภารของหลวงพ่อวัดปากน้ำ / โดย การุณย์ บุญมานุช

by การุณย์ บุญมานุช.

Call number: 294.3422 ก534น Material type: book BookPublisher: จันทบุรี : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2537 Description: 92 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 ก534น] (1).

12. วิธีสอนและเทคนิควิธิฝึกให้เป็นธรรมกาย : คู่มือของวิปัสสนาจารย์ / โดย การุณย์ บุญมานุช

by การุณย์ บุญมานุช.

Call number: 294.3422 ก534ว Material type: book BookPublisher: จันทบุรี : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, 2537 Description: 135 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 ก534ว] (1).

13. รวมรู้ / ของ ก. เขาสวนหลวง

by ก. เขาสวนหลวง.

Call number: 294.3443 ก111ร Material type: book BookPublisher: ราชบุรี : สำนักปฏิบัติธรรม เขาสวนหลวง, 2540 Description: 8, 160 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3443 ก111ร] (1).

14. วิปัสสนากรรมฐาน-ธัมมานุธัมมปฏิบัติ

Call number: 294.35 ว638 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมวิหาร, 2543 Description: 240 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ว638] (2).

15. วิปัสสนากรรมฐานและเชาว์อารมณ์ : เพื่อการพัฒนาสุขภาพจิตและเชาว์อารมณ์ / ผู้เขียน, จำลอง ดิษยวณิช

by จำลอง ดิษยวณิช.

Call number: 294.35 จ377ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2543 Description: 143 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 จ377ว] (2).

16. แนะแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาสิ่งประเสริฐในพระพุทธศาสนา / โดย แนบ มหานีรานนท์ ;อุบายดับทุกข์. เล่ม 3 / โดย ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์

by แนบ มหานีรานนท์ | ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ | มูลนิธิพุทธมรดก.

Call number: 294.3443 น919น 2538 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3Publisher: [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิพุทธมรดก, 2538 Description: 151, 15 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3443 น919น 2538] (1).

17. เราจะทำดวงตาให้เห็นธรรมได้อย่างไร / โดย รตนญาโณ ภิกขุ

by รตนญาโร ภิกขุ.

Call number: 294.3422 ร131ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : บุญศิริการพิมพ์, [2542?] Description: 64 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ร131ร] (1).

18. จิตตภาวนามรดกล้ำค่าทางพุทธศาสนา / รวบรวมโดย มูลนิธิหลวงปู่มั่น

by มูลนิธิหลวงปู่มั่น.

Call number: 294.3422 จ344 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2543 Description: 7, 798 หน้า ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 จ344] (1).

19. ปรมัตถธรรมสังเขปจิตตสังเขปและภาคผนวก / โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

by สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

Call number: 294.3422 ส755ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, [2545?] Description: 551 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 ส755ป] (1).

20. แนวทางเจริญวิปัสสนา 1-10 / โดย สุจินต์ บริหารวนเขตต์

by สุจินต์ บริหารวนเขตต์.

Call number: 294.3422 ส755น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา, 2540 Description: 104 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 ส755น] (1).