ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 464 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ขมิ้นชัน : รักษาโรคกระเพาะ / บรรณาธิการ, สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล | โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ข237 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ข237 2533] (2), PYULIB-DW [Call number: 615.321 ข237 2533] (1).

2. น้ำสมุนไพร : การเตรียมน้ำดื่มจากพืชที่มีสรรพคุณทางยา และมีคุณค่าทางอาหาร / โดย พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ

โดย พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.34 พ225น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดิคัลมีเดีย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.34 พ225น] (2).

3. ยาสมุนไพรจีน 100 ชนิด : คุณสมบัติและการรักษา / รวบรวมโดย บุญชัย ฉัตตะวานิช

โดย บุญชัย ฉัตตะวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 บ426ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 บ426ย] (1).

4. เครื่องเทศ / นิจศิริ เรืองรังษี

โดย นิจศิริ เรืองรังษี.

เลขเรียกหนังสือ: 581.63 น556ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 581.63 น556ค 2534] (2).

5. สังคมวัฒนธรรมของการใช้สมุนไพร / โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข

โดย เพ็ญจันทร์ ประดับมุข | มหาวิทยาลัยมหิดล. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 306.461 พ885ส (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 พ885ส] (6).

6. พืชสมุนไพร / โดย สมสุข มัจฉาชีพ

โดย สมสุข มัจฉาชีพ.

เลขเรียกหนังสือ: 581.634 ส286พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 581.634 ส286พ] (1). Items available for reference: [Call number: QV767 ส286พ 2534] (1).

7. รายงานการวิจัยเรื่อง สารประกอบเคมีในพญารากดำ = Chemical constitueuts of polyalthai cerasoides (roxb.) benth. ex bedd. / สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ... [และคนอื่น ๆ]

โดย สุภาลักษณ์ ปรัชชญาสิทธิกุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ฝ่ายวิจัย.

เลขเรียกหนังสือ: 583.115 ร451 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 583.115 ร451] (1).

8. พืช ผัก ที่เป็นอาหารและยา / บรรณาธิการ, สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล.

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ส316 เลขเรียกหนังสือ: QV766 ส316 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ส316] (2), PYULIB-DW [Call number: QV766 ส316 2534] (1).

9. พืชสมุนไพรใช้เป็นยา / เรียบเรียง, ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว.

โดย ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 581.63 ภ672พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 581.63 ภ672พ] (7).

10. สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ = Medicinal plants in Siri Ruckhachati Garden / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ม246ส (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ม246ส 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : คณะ, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ม246ส] (2), [Call number: QV767 ม246ส 2535] (1).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาหาอัลคาลอยด์ในใบทองหลางด่าง / โดย สุนันท์ ชัยนะกุล

โดย สุนันท์ ชัยนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 583.32 ส815ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2535?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 583.32 ส815ร] (1).

12. การสาธารณสุขขั้นมูลฐานและการใช้สมุนไพร : เอกสารประกอบการอบรมหมอพื้นบ้านลานนาไทย / โดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมสมุนไพรยาพื้นบ้านลานนาไทย.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ | ชมรมสมุนไพรยาพื้นบ้านลานนาไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 614 ม246ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614 ม246ก] (2).

13. งานนิทรรศการสมุนไพร ครั้งที่ 2 วันที่ 18-23 ตุลาคม 2519 ณ สถานศึกษา เอ.ยู.เอ.ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร / สมาคมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

โดย นิทรรศการสมุนไพร ( ครั้งที่ 2 : 2519 : กรุงเทพฯ).

เลขเรียกหนังสือ: 615.3 น594ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.3 น594ง] (1).

14. อาหารก็เป็นยาได้ / วีรชัย มาศฉมาดล, แปลและเรียบเรียง

โดย วีรชัย มาศฉมาดล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.3 อ677 เลขเรียกหนังสือ: WB430 อ677 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมี, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.3 อ677] (9), PYULIB-DW [Call number: WB430 อ677 2530] (2).

15. การใช้สมุนไพร. เล่ม 1 / โครงการพัฒนาเทคนิคการทำยาสมุนไพร

โดย โครงการพัฒนาเทคนิคการทำยาสมุนไพร.

เลขเรียกหนังสือ: 615.32 ค872ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารมวลชน, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.32 ค872ก] (1).

16. สมุนไพรไทย. ตอนที่ 1 / บุศบรรณ ณ สงขลา

โดย บุศบรรณ ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.32 บ661ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิวธรรมดา, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.32 บ661ส] (1).

17. สมุนไพรชาวบ้าน : รวมความรู้จากข่าวสารสมุนไพรตั้งแต่ปี 2523-2525 / โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง มูลนิธิโกมลคีมทอง

โดย โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.32 ค961ส 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.32 ค961ส 2530] (1).

18. ตำราเภสัชเวท พฤกษธาตุ : ไกลโคไซด์ / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.30 ส342ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.30 ส342ต] (2).

19. กระเทียมยอดสมุนไพรในครัวเรือน / สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล, บรรณาธิการ

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล | โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.32 ก218 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.32 ก218] (1).

20. หญ้าหนวดแมว : แก้นิ่ว ปัสสาวะขัด / สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.32 ส826ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.32 ส826ห] (1).