ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1461 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ขมิ้นชัน : รักษาโรคกระเพาะ / บรรณาธิการ, สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล

โดย สุพจน์ อัศวพันธุ์ธนกุล | โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ข237 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.321 ข237 2533] (2), PYULIB-DW [Call number: 615.321 ข237 2533] (1).

2. อาหารเพื่อสุขภาพ / โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ

โดย โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.1 อ987อ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.1 อ987อ 2533] (1).

3. อุตสาหกรรมการแปรรูปผักและผลไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ = Fruit and vegetable-processing industry in Chiang Mai Province : a geographic analysis / พัฒนา ราชวงศ์

โดย พัฒนา ราชวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.476648 พ532อ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.476648 พ532อ] (1).

4. พืชกินได้และพืชมีพิษในป่าเมืองไทย = Edible and poisonous plants in Thai forests / สมจิตร พงศ์พงัน, สุภาพ ภู่ประเสริฐ

โดย สมจิตร พงศ์พงัน | สุภาพ ภู่ประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 581.6 ส236พ 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 581.6 ส236พ 2534] (3).

5. อาหารเชื่อม ดอง และการถนอมอาหาร / ศรีสมร คงพันธุ์

โดย ศรีสมร คงพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.61 ศ265อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.61 ศ265อ] (2).

6. สาหร่ายทะเล : อาหารวิเศษ / เขียน, คาวาบาตะ อะยาโกะ, มิยาโตะ ;

โดย อะยาโกะ, คาวาบาตะ | มิยาโตะ | ชุมพล พูนยิ่ง.

เลขเรียกหนังสือ: 641.302 อ463ส 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.302 อ463ส 2534] (2).

7. แกะสลักวิจิตรและอาหารวิจิตร = The art of Thai vegetable and fruit carving / เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์

โดย เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 745.924 พ892ก (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสารขวัญเรือนและงานฝีมือ, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 745.924 พ892ก] (2).

8. การตื่นตัวหลังเกิดโรคไหลตาย. เล่ม 1, อาหารเสริม / เปรมจิตต์ สิทธิศิริ

โดย เปรมจิตต์ สิทธิศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.302 ป712ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ลานอโศก เพรส กรุ๊ป, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.302 ป712ก] (2).

9. งานช่างสตรีในวิทยาลัยในวัง / รวบรวมและจัดทำ, งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง

โดย สำนักพระราชวัง. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ง299 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักพระราชวัง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ง299] (2).

10. วิวัฒนาการและศิลปะการจัดโต๊ะอาหาร เครื่องดื่มและเมนูอาหาร / โดย ขวัญแก้ว วัชโรทัย

โดย ขวัญแก้ว วัชโรทัย.

เลขเรียกหนังสือ: 642.6 ข253ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.6 ข253ว] (2).

11. อาหารไทยในวรรณคดี = Royal Thai cusine book / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา.

โดย วันดี ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว429อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว429อ] (1).

12. แซนด์วิชกับอาหารฝรั่ง / เขียนโดย ศรีสมร คงพันธุ์

โดย ศรีสมร คงพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ศ265ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ศ265ซ] (3).

13. ตำรับอาหารวิทยาลัยในวัง / โดย คณาจารย์จากวิทยาลัยในวัง

โดย วิทยาลัยในวัง. คณาจารย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.59593 ว585ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.59593 ว585ต] (3).

14. กับข้าวจานปลา / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก392 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ก392] (2).

15. กับข้าว จานทะเล / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.692 ก392 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.692 ก392] (2).

16. กับข้าว จานผัด / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก392 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ก392] (1).

17. กับข้าว จานน้ำพริกเครื่องจิ้ม / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ก392 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ก392] (1).

18. การถนอมอาหาร / รวบรวมโดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.4 ก439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.4 ก439] (2).

19. อาหารจีนอย่างง่าย / โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

โดย สำนักพิมพ์แสงแดด.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 อ677 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5951 อ677] (2).

20. แกงจืดรวมรส / สถาบันอาหารตวงทิพย์

โดย สถาบันอาหารตวงทิพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ส181ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์ เซนเตอร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ส181ก] (1).