Your search returned 10 results from 146678 records. Subscribe to this search

|
1. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ / ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ

by กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

Call number: 363.34 ก169ภ Material type: book BookEdition: พิมพ์แจกครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ, 2539 Description: 51 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.34 ก169ภ] (2).

2. การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / จัดโดย โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน ... [และอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, อัจฉรา รักยุติธรรม.

by อัจฉรา รักยุติธรรม | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ.

Call number: 363.379 ก446 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน, 2543. Description: 105 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.379 ก446] (1), PYULIB-DW [Call number: 363.379 ก446] (1).

3. ประสบการณ์การจัดการไฟป่าโดยองค์กรชุมชน / บรรณาธิการ, อัจฉรา รักยุติธรรม

by อัจฉรา รักยุติธรรม.

Call number: 363.379 ป392 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่] : โครงการพัฒนาลุ่มน้ำภาคเหนือโดยองค์กรชุมชน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือฯ, 2544 Description: 96, [15] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.379 ป392] (1).

4. การควบคุมไฟป่า สำหรับประเทศไทย / โดย ศิริ อัคคะอัคร

by ศิริ อัคคะอัคร | กรมป่าไม้. สำนักควบคุมไฟป่า.

Call number: 634.9618 ศ446ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้, 2543 Description: 229 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9618 ศ446ก] (2).

5. รายงานการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของไฟในป่าเต็งรัง = Fire behaviors in dry dipterocarp forest / โดย ศิริ อัคคะอัคร... [และคนอื่นๆ]

by ศิริ อัคคะอัคร | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า. ส่วนควบคุมไฟป่า.

Call number: 634.9618 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548 Description: 4, 62 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9618 ร451] (1).

6. รายงานการศึกษาศูนย์วิจัยไฟป่าห้วยขาแข้ง จ. อุทัยธานี : ลักษณะของเชื้อเพลิงในป่าเบญจพรรณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง = Fuel characteristics in mixed deciduous forest at Huai Kha Khaeng wildlife sanctuary / ศิริ อัคคะอัคร, ไกรสร วิริยะ, ประยูรยงค์ หนูไชยา.

by ศิริ อัคคะอัคร | ไกรสร วิริยะ | ประยูรยงค์ หนูไชยา | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า. ส่วนควบคุมไฟป่า.

Call number: 634.9618 ศ445ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2548 Description: 5, 51 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9618 ศ445ร] (1).

7. ไฟป่า [computer file] =Wildfires

Call number: CD 200372 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2551. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200372] (1).

8. โลกพิศวงของธรรมชาติพิบัติ = Kingfisher knowledge : natural disasters / Andrew Langley ; กฤษณ์ ส่องโลก, แปล

by แลงลีย์, แอนดรูว์ | กฤษณ์ ส่องโลก.

Call number: 363.34 ล944ล (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เนชั่น เอ็กมอนท์ เอ็ดดูเทนเม้นท์, 2552 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 363.34 ล944ล] (1).

9. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกาษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน / คณะผู้วิจัย, ศุทธินี ดนตรี, หัวหน้าโครงการวิจัย ... [และคนอื่นๆ].

by ศุทธินี ดนตรี.

Call number: 634.961809593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, 2557. Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการเผาในที่โล่ง : กรณีศึกาษาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน..Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.961809593 ร451] (1).

10. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย / คณะผู้วิจัย, นิอร สิริมงคลเลิศกุล, ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์.

by นิอร สิริมงคลเลิศกุล | ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์.

Call number: 634.961809593 น697ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี, 2556. Description: 109 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Other title: แผนที่เสี่ยงภัยสำหรับการเผาในที่โล่งจากข้อมูลเชิงพื้นที่หลายแหล่งของจังหวัดเชียงราย..Online access: บทคัดย่อ | abstract Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.961809593 น697ร] (1).