ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 18 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาแอสเซมบลี 80286-80386 / คณะผู้เรียบเรียง, กำธร พานิชปฐมพงษ์, ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ

โดย กำธร พานิชปฐมพงษ์ | ชูชัย ธนสารตั้งเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ก572ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ก572ภ] (2).

2. แอสแซมบลี้ 8086-8088 / JSK GROUP

โดย เจ เอส เค กรุ๊ป.

เลขเรียกหนังสือ: 005.136 จ686อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.136 จ686อ] (1).

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป 2535] (1).

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป 2530] (4).

5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป] (1).

6. การเขียนโปรแกรมบน 80386-80486 = / ของ Ross P. Nelson ;

โดย เนลสัน, รอสส์ พี | สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 น795ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 น795ก] (1).

7. แอดวานซ์แอสเซมบลี = Advanced assembly language / ของ Steven Holzner และ Peter Norton ; เรียบเรียงโดย กิตติ องค์คุณารักษ์

โดย โฮลซ์เนอร์, สตีเวน | นอร์ตัน, ปีเตอร์ | กิตติ องค์คุณารักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ฮ943อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ฮ943อ] (3).

8. การโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีของไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 / สุนทร วิทูสุรพจน์

โดย สุนทร วิทูสุรพจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ส789ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ส789ก] (5).

9. เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้ : สำหรับเครื่อง IBM PC = / ของ ปีเตอร์ นอร์ตัน และ จอห์น โซชา ;

โดย นอร์ตัน, ปีเตอร์ | หัสรังษี ศิริวิมลวรรณ | โซชา, จอห์น.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 น366ท 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 น366ท 2532] (5).

10. หลักการเขียนโปรแกรมแอสเซมบลี 8088 / ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย

โดย ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ศ486ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ศ486ห] (2).

11. หลักการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี 8088 / ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย

โดย ศิริวรรณ ฉันทาดิศัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ศ486ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ศ486ห 2534] (3).

12. การเขียนโปรแกรมภาษาแอซเซมบลี z-80 / ประทีป บัญญัตินพรัตน์

โดย ประทีป บัญญัตินพรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 ป277ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 ป277ก] (1).

13. เรียนรู้ แอสเซมบลี สู่หลักการเขียนโปรแกรม / โดย วัชระ ฉัตรวิริยะ

โดย วัชระ ฉัตรวิริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ว382ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชัน, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ว382ร] (1).

14. ภาษาแอสเซมบลีสำหรับ MCS-51 / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ธ677ภ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ธ677ภ 2547] (1).

15. ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ธ647ร 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ธ647ร 2547] (1).

16. ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี / โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

โดย ธีรวัฒน์ ประกอบผล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ธ647ร 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ธ647ร 2551] (1).

17. เขียนโปรแกรมควบคุม Microcontroller ด้วยภาษา C, Assembly และ Visual basic / ผู้แต่ง, อภิชาติ ภู่พลับ

โดย อภิชาติ ภู่พลับ.

เลขเรียกหนังสือ: 629.895 อ252ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : ไอดีซี อินโฟ ดิสทรบิวเตอร์ เซ็นเตอร์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.895 อ252ข] (2).

18. โครงงาน โปรแกรมช่วยสอนภาษาแอสเซมบลี / วัชรินทร์ สาระไชย

โดย วัชรินทร์ สาระไชย | มหาวิทยาลัยพายัพ. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2541 ว386ค (สพ. 7) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2541ชื่อเรื่องอื่น: โปรแกรมช่วยสอนภาษาแอสเซมบลี.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2541 ว386ค] (1).