ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The business traveler's world guide / Philip Seldon

โดย Seldon, Philip.

เลขเรียกหนังสือ: 910 S464B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910 S464B] (1).

2. Thailand's fifty-one business leaders

โดย Bangkok Post.

เลขเรียกหนังสือ: 338.092 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok : Bangkok Post, 1997?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.092 T364] (1).

3. The Guru guide to entrepreneurship : a concise guide to the best ideas from the world's top entrepreneurs / Joseph H. Boyett and Jimmie T. Boyett

โดย Boyett, Joseph H | Boyett, Jimmie T.

เลขเรียกหนังสือ: 658.421 B791G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : John Wiley & Sons, c2001สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

4. Chinese business in Southeast Asia : contesting cultural explanations, researching entrepreneurship / Edmund Terence Gomez and Hsin-Huang Michael Hsiao

โดย Gomez, Edmund Terence | Hsiao, Hsin-Huang Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 338.70959 G633C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : RoutledgeCurzon, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.70959 G633C] (1).

5. Architects of the Web : 1,000 days that built the futue of business / Robert H. Reid

โดย Reid, Robert H.

เลขเรียกหนังสือ: 025.04 R357A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.04 R357A] (1).

6. Awakening the entrepreneur within : how ordinary people can create extraordinary companies / Michael E. Gerber.

โดย Gerber, Michael E.

เลขเรียกหนังสือ: 658.11 G362A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Collins, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.11 G362A] (1).

7. New Asian emperors : the business strategies of the overseas Chinese / George T. Haley, Usha C.V. Haley and Chin Tiong Tan

โดย Haley, George T | Haley, Usha C.V | Tan, Chin Tiong.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7089951 H168N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7089951 H168N] (1).

8. The guggenheims : a family history / Irwin Unger and Debi Unger

โดย Unger, Irwin | Unger, Debi.

เลขเรียกหนังสือ: 929.20973 U57G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperCollins, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 929.20973 U57G] (1).

9. Asian godfathers : money and power in Hong Kong and Southeast Asia / Joe Studwell

โดย Studwell, Joe.

เลขเรียกหนังสือ: 330.959 S933A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Atlantic Monthly Press, 2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.959 S933A] (1).

10. Culture and business in Asia / Maureen Guirdham

โดย Guirdham, Maureen.

เลขเรียกหนังสือ: 330.95 G965C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Basingstoke, England : Palgrave Macmillan, 2009ชื่อเรื่องอื่น: Culture + business in Asia.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.95 G965C] (1).

11. Personal security : a guide for international travelers / Tanya Spencer.

โดย Spencer, Tanya.

เลขเรียกหนังสือ: 910.202 S746P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : CRC Press/Taylor & Francis Group, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 910.202 S746P] (1).

12. Heart to heart with Asian leaders : exclusive interviews on crisis, comebacks & character / John Ng, Alvin Foo.

โดย Ng, John | Foo, Alvin Jong Peng.

เลขเรียกหนังสือ: 303.34095 N576H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : World Scientific Publishing, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.34095 N576H] (1), PYULIB-DW [Call number: 303.34095 N576H] (2).