ผลการค้นหาของคุณมี 49 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Catalysts of development : voluntary agencies in India / Terry Alliband

โดย Alliband, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 307.140954 A436C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: West Hartford, Conn. : Kumarian Press, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.140954 A436C] (2).

2. Community existence struggling and development process of Chomthong District, Chiangmai / by Kanjana Kaewthep, Ariya Sewatamara, Sornchai Vichitporn

โดย Kanjana Kaewthep | Ariya Sewatamara | Sornchai Vichitporn.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 K16C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Catholic Council of Thailand for Development and CEBEMO of the Netherlands, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 K16C] (1).

3. Development program planning : a process approach / David H. Spaeth.

โดย Spaeth, David H.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 S732D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dallas, Tex. : International Museum of Cultures, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 S732D] (1).

4. Bibliography on community development in Northern Thailand / by Ronald D. Renard ... [et al.].

โดย Renard, Ronald D | Payap College. Research and Community Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 016.307 B582 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Research and Community Development Center, Payap College, 1983สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.307 B582] (8).

5. Searching for Asian paradigms / C. I. Ltty, editor.

โดย Itty, C. I.

เลขเรียกหนังสือ: 306.095 S439 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asian Cultural Forum on Development, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.095 S439] (1), PYULIB-DW [Call number: 306.095 S439] (1).

6. Readings in community organization practice / by Ralph M. Kramer and Harry Specht.

โดย Kramer, Ralph M | Specht, Harry.

เลขเรียกหนังสือ: 307 K89R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 K89R] (1).

7. Readings in community organization practice / edited by Ralph M. Kramer and Harry Specht.

โดย Kramer, Ralph M | Specht, Harry.

เลขเรียกหนังสือ: 307 K89R 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice - Hall, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 K89R 1983] (1).

8. Democrary speaks may tongues : community development around the world / Richard Waverly Poston.

โดย Poston, Richard Waverly.

เลขเรียกหนังสือ: 307 P857D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Row, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 P857D] (1).

9. The betrayal of the poor : the transformal of community action / Stephen M. Rose.

โดย Rose, Stephen M.

เลขเรียกหนังสือ: 307 R797B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Schenkman, 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 R797B] (1).

10. Developing community potential / by Leon E. Schanely ;

โดย Schanely, Leon E | Yost, Larry | Yost, Willa.

เลขเรียกหนังสือ: 307 S299D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pallas, Tex : Summer Institute of Linguistics, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 S299D] (2).

11. Research report : an evaluation of the development of people's organizations project : an indepth study of the disadvantaged groups / by Sudham Rattanachot.

โดย Sudham Rattanachot.

เลขเรียกหนังสือ: 307 S943R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Division of Research and Evaluation, Community Development Department, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 S943R] (1).

12. Labour utilization and farm income in rural Thailand : results of case studies in rural villages (1969/70) / Friedrick W. Fuhs.

โดย Fuhs, Friedrick W.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 F959L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Wiesbaden : Franz Steiner Verla, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 F959L] (1).

13. Changes in suburban area North of Bangkok methropolis : an intergrated ecological study / Twesukdi Piyakarnchand ... [et al.].

โดย Twesukdi Piyakaruchana | Twesukdi Piyakaruchana.

เลขเรียกหนังสือ: 307.76 T971C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : The Institute of Environmental research, Chulalongkorn University, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.76 T971C] (1).

14. Community economic development : problems and potentials for minority groups / John C. Weistart, editor.

โดย Weistart, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 W433C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dobbs Ferry, N.Y. : Oceana, 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9 W433C] (1).

15. The community development process : the rediscovery of local initiative / by William W. Biddle and Loureide J. Biddle.

โดย Biddle, William W | Biddle, Loureide J.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 B584C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehard, 1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 B584C] (1).

16. Gifts and poison : the politics of reputation / F. G. Bailey, editor.

โดย Bailey, F. G.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 B154G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Basil Blackwell, c1971สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 B154G] (1).

17. The social construction of communities / Gerald D. Suttles.

โดย Suttles, Gerald D.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 S967S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : The University of Chicago Press, 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 S967S] (1).

18. Community development : the dynamics of planned change / Arthur F. Wileden.

โดย Wileden, Arthur F.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 W676C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Totowa, N.J. : Bedminster Press, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 W676C] (1).

19. The community : approaches and applications / edited by Marcia Pelly Effrat.

โดย Effrat, Marcia Pelly.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 E27C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : The Free Press, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 E27C] (1).

20. Health aspects of community development in Southeast Asia ; / edited by Haruo Katsunuma ... [et al.].

โดย Katsunuma, Haruo.

เลขเรียกหนังสือ: 301.34 K19H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Southeast Asian Medical Information Center, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301.34 K19H] (1).