ผลการค้นหาของคุณมี 31 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. McGraw-Hill data communication dictionary : definitions and descriptions of general and SNA terms, recommendations, standards, interchange codes, IBM Communications, products and units of measure / William F. Potts

โดย Potts, William F.

เลขเรียกหนังสือ: 004.603 P871M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.603 P871M] (1).

2. Data networks : concepts, theory and practice / Uyless Black

โดย Black, Uyless.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 B627D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 B627D] (1).

3. Basic data communications : a comprehensive overview / William J. Beyda

โดย Beyda, William J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 B753B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall International, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 B753B] (1).

4. Data communications and distributed Networks / Uyless D. Black.

โดย Black, Uyless D.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 B627D 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: English Cliffs, N.J. : Prentice- Hall, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 B627D 1993] (1).

5. Data transmission / Dogan A.Tugal, Osman Tugal.

โดย Tugal, Dogan A | Tugal, Osman.

เลขเรียกหนังสือ: 621.398 T915D 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.398 T915D 1989] (1).

6. Data communications, networks, and distributed processing / Uyless D. Black.

โดย Black, Uyless D.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 B627D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reston, Va. : Reston, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 B627D] (1).

7. TRS-80 data communication systems / Frank J. Derfler.

โดย Derfler, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 D431T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 D431T] (1).

8. Fundamentals of data communications / Jerry FitzGerald, Tom S. Eason.

โดย FitzGerald, Jerry | Eason, Tom S.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F553F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F553F] (1).

9. Data and computer communications / William Stallings.

โดย Stallings, William.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 S782D 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 S782D 1988] (2).

10. Data communications for microcomputers / Elizabeth A. Nichols, Joseph C. Nichols, Keith R. Musson

โดย Nichols, Elizabeth A | Nichols, Joseph C | Musson, Keith R.

เลขเรียกหนังสือ: 005.71 N617D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Mcgraw - Hill, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.71 N617D] (2).

11. Data communications fundamentals / June Miles.

โดย Miles, June.

เลขเรียกหนังสือ: 384.648 M643D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.648 M643D] (1).

12. Business data communications and networking / Jerry FitzGerald, Alan Dennis

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F553B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F553B 1996] (1).

13. Introduction to data communications and networking / Behrouz Forouzan with Catherine Coombs and Sophia Chung Fegan

โดย Forouzan, Behrouz | Coombs, Catherine | Fegan, Sophia Chung.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F727I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : McGraw-Hill, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F727I] (1).

14. Business data communications and networking / Jerry Fitzgerald, Alan Dennis

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F553B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F553B 2002] (1).

15. Business data communications / William Stallings ; with contribution by Richard Van Slyke

โดย Stallings, William.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 S782B 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall International, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 S782B 2001] (1).

16. Data communications and computer networks : a business user's approach / Curt M. White

โดย White, Curt M.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 W583D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Course Technology/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 W583D] (4).

17. Business data communications : introductory concepts and techniques / Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Judy A. Serwatka.

โดย Shelly, Gary B | Cashman, Thomas J | Serwatka, Judy A.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 S545B 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Course Technology/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 S545B 2001] (1). Special Status (1).

18. Data communications and computer networks : for computer scientists and engineers / Michael Duck and Richard Read

โดย Duck, Michael | Read, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 D834D 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson/Prentice-Hall, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 D834D 2003] (1).

19. Information technology law / Ian J. Lloyd

โดย Lloyd, Ian J.

เลขเรียกหนังสือ: 343.410999 L793I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.410999 L793I 2004] (1).

20. Business data communications / Allen Dooley

โดย Dooley, Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 D691B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson/Prentice-Hall, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 D691B] (1).