ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 41 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

2. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

3. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ], กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ค695 2538] (1).

4. รู้ไว้-ใช้ยา / สุธี เวคะวากยานนท์

โดย สุธี เวคะวากยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ส721ร เลขเรียกหนังสือ: QV38 ส786ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ส721ร] (1), PYULIB-DW [Call number: 615.1 ส721ร] (2).

5. การใช้ยาบำบัดอาการ / เรวดี ธรรมอุปกรณ์

โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ร767ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ร767ก 2542] (1).

6. การใช้ยาบำบัดอาการ / เรวดี ธรรมอุปกรณ์

โดย เรวดี ธรรมอุปกรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ร767ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ร767ก 2542] (3).

7. Systematic patient medication record revies : a manual for nurses / Timothy H. Self, Quentin M. Srnka, Ingeborg G. Mauksch

โดย Self, Timothy H | Srnka, Quentin M | Mauksch, Ingeborg G.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 S465S 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis : C. V. Mosby, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB330 S465S 1980] (1).

8. ปัญหาจากการใช้ยา / พรเพ็ญ เปรมโยธิน... ( และคนอื่นๆ )

โดย พรเพ็ญ เปรมโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ป525 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ป525 2536] (2).

9. การให้คำปรึกษายา = Drug counseling / โดย พัชรี ตั้งดุลยางกูร.

โดย พัชรี ตั้งตุลยางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 พ524ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเภสัชชนบท, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 พ524ก] (1).

10. การประเมินความรู้และทัศนคติต่อการใช้ยาของประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ = The assessment of knowledge and attitude in medicines use of general public in Chiang Mai Province / โดย ปริยา ตันติพัฒนานันต์

โดย ปริยา ตันติพัฒนานันต์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 ป173ก 2538 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB330 ป173ก 2538] (1).

11. ตู้ยาประจำบ้าน (ฉบับกระเป๋า) / ยุวดี ศิริสมบูรณ์

โดย ยุวดี ศิริสมบูรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย442ต 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สนุกอ่าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ย442ต 2544] (1).

12. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 1 / ธิดา นิงสานนท์, บรรณาธิการ.

โดย ธิดา นิงสานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. โครงการคลังข้อมูลยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย249 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการคลังข้อมูลยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ย249 2528] (1).

13. ยาใหม่ในประเทศไทย. เล่ม 2 / ธิดา หิงสานนท์, บรรณาธิการ

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ย249 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการคลังข้อมูลยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ย249 2529] (1).

14. ความรู้พื้นฐานเรื่องยา = Basic drug knowledge / จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี

โดย จรัสพรรณ สงวนเสริมศรี.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 จ159ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB330 จ159ค 2527] (1).

15. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1), [Call number: QV13 ว579พ 2547] (1).

16. ยา = The pill book / พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล

โดย พิสิฐ วงศ์วัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย231 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน , 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ย231 2547] (1). In transit (1).

17. คู่มือการใช้ยาในเด็ก / บรรณาธิการ, นวลจันทร์ ปราบพาล, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์

โดย จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ | นวลจันทร์ ปราบพาล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ค695 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ค695 2549] (5), PYULIB-DW [Call number: QV39 ค695 2549] (3).

18. ยา = The pill book / พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล

โดย พิสิฐ วงศ์วัฒนะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ย231 2549 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV39 ย231 2549] (2). Items available for reference: [Call number: QV39 ย231 2549] (1).

19. คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2549] (2), PYULIB-DW [Call number: QV55 ค695 2549] (3).

20. การใช้ยาในผู้สูงอายุ / สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

โดย กรมการแพทย์. สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ | สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 ก169ก 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB330 ก169ก 2547] (1).