ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 123 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Japan's dark side to progress : the struggle for justice for pharmaceutical victims of Japan's post war economic boom / by Takanori Goto

โดย Goto, Takanori.

เลขเรียกหนังสือ: 363.194 G684J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiba, Japan : Manbousha, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.194 G684J] (1).

2. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

3. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

4. Isolation and identification of Drugs in pharmaceuticals, Body fluids and post-morten material / edited by E. G. C. Clarke.

โดย Clarke, E. G. C.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 C597I (R) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : The Pharmaceutical Press, c1969สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.1 C597I] (1).

5. The pharmaceutical codex.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 P536 1979 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11st ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : The Pharmaceutical Press, 1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.1 P536 1979] (1).

6. Licit and illicit drugs / Edward M. Brecher and the editors of Consumer Reports.

โดย Brecher, Edward M | Editors of Consumer Reports.

เลขเรียกหนังสือ: 362.29 B829L ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Mount Vernon, N.Y. : Consumers Union, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.29 B829L] (1).

7. The politics of heroin in Southeast Asia / by Alfred W. McCoy ... [et al.].

โดย McCoy, Alfred W.

เลขเรียกหนังสือ: 364.177 M131P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper and Row, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.177 M131P] (2).

8. Thai drug system : a situation analysis for further development / by Technical working group for analysis of the Thai drug system ; editor, Suwit Wibulpolprasert

โดย Suwit Wibulpolprasert | Technical working group for analysis of the Thai drug system.

เลขเรียกหนังสือ: 363.19409593 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Health Systems Research Institute, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.19409593 T364] (1).

9. ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง / ชัยชาญ แสงดี

โดย ชัยชาญ แสงดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV76.5 ช379ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา หน่วยวารสารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV76.5 ช379ย 2536] (5).

10. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ], กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ค695 2538] (1).

11. ตำราวิชาการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาทางจิตเวช / โดย พาณี เหลี่ยวรุ่งเรือง.

โดย พาณี เหลี่ยวรุ่งเรือง | โรงพยาบาลสวนปรุง. สถาบันสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WM402 พ599ต 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงแก้ไข.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันสุขภาพจิต โรงพยาบาลสวนปรุง, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM402 พ599ต 2536] (2).

12. การใช้ยาต้านจุลชีพ : Antimicrobial therapy / สยมพร ศิรินาวิน, บรรณาธิการ

โดย สยมพร ศิรินาวิน | มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ. สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย.

เลขเรียกหนังสือ: QV350 ก449 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV350 ก449 2537] (1).

13. ยาที่ใช้รักษาภาวะอักเสบ = Drug therapy of inflammation / โดย อำไพ ปั้นทอง

โดย อำไพ ปั้นทอง.

เลขเรียกหนังสือ: QV95 อ695ย 253- ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยวารสารวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [253-]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV95 อ695ย 253-] (1).

14. การใช้ยาต้านโรคจิต / วนิดา พุ่มไพศาลชัย, กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล, ปริทรรศน์ ศิลปกิจ.

โดย วนิดา พุ่มไพศาลชัย | กิตติพงศ์ สานิชวรรณกุล | ปริทรรศน์ ศิลปกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: WM402 ว171ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WM402 ว171ก 2540] (3).

15. ความก้าวหน้าในการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ = Progress in antimicrobial therapy / นลินี อัศวโภคี

โดย นลินี อัศวโภคี.

เลขเรียกหนังสือ: QV350 น287ค 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท เฮลท์ ออทอริตี้ส, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV350 น287ค 2538] (3).

16. ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในโรคทางระบบประสาทส่วนกลาง / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ; บรรณาธิการ, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV76.5 ค181 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV76.5 ค181 2540] (1).

17. การใช้ยาต้านจุลชีพ = Antimicrobial therapy / สยมพร ศิรินาวิน, บรรณาธิการ

โดย สยมพร ศิรินาวิน.

เลขเรียกหนังสือ: QV350 ก449 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV350 ก449 2539] (2).

18. ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยาของยาและอาหารเสริมสำหรับผู้สูงอายุ / บรรณาธิการ, นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์

โดย นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WT100 ค181 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT100 ค181 2540] (3).

19. Pediatric drugs and nursing implications / Ruth McGillis Bindler, Linda Berner Howry.

โดย Bindler, Ruth McGillis | Howry, Linda Berner.

เลขเรียกหนังสือ: WS39 B612P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS39 B612P 1997] (1).

20. Practice guidelines for obstetrics and gynecology / Janet Scoggin, Geri Morgan.

โดย Scoggin, Janet | Morgan, Geri.

เลขเรียกหนังสือ: WQ39 S422P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Lippincott, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ39 S422P 1997] (1).