ผลการค้นหาของคุณมี 2240 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. English for business / Marie M. Stewart, Frank W. Lanham, Kenneth Zimmer

โดย Stewart, Marie M | Zimmer, Kenneth | Lanham, Frank W.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 S851E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 S851E] (4).

2. Communicative English for tourism / Kanitta Utawanit

โดย Kanitta Utawanit.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 K16C 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thammasat University Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 K16C 1990] (2).

3. Popular writing in America : the interaction of style and audience / Donald McQuade, Robert Atwan

โดย McQuade, Donald | Atwan, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 M173P 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 M173P 1980] (1).

4. Early business contacts : material for developing listening and speaking skills for the student of business English / Nick Brieger and Jeremy comfort

โดย Brieger, Nick | Comfort, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 B853E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 B853E] (1).

5. In at the deep end : speaking activities for professional people / Vicki Hollett ... [et al.]

โดย Hollett, Vicki.

เลขเรียกหนังสือ: 428 I35 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 I35] (2).

6. Manage with English / P.L Sandler, C.L. Stott

โดย Sandler, P.L | Stott, C.L.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S217M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 S217M] (1).

7. Penquin English test / Jake Allsop

โดย Allsop, Jake.

เลขเรียกหนังสือ: 425 A442P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England : Penquin, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 A442P] (3).

8. The secretary's desktop library / Prentice-Hall editorial staff

โดย Prentice-Hall, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 S446 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 S446] (4).

9. Conversation / Rob Nolasco & Lois Arthur

โดย Nolasco, Rob | Arthur, Lois.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 N789C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 N789C] (1).

10. English for international banking / Nicolas Ferguson, Maire O'Reilly

โดย Ferguson, Nicolas | O'Reilly, Maire.

เลขเรียกหนังสือ: 428 F353E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: England : Nelson, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 F353E] (1).

11. The language of air travel in English : ground services / Eugene J. Hall

โดย Hall, Eugene J.

เลขเรียกหนังสือ: 428 H175L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliff, N.J. : Prentice-Hall, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 H175L] (1).

12. The language of tourism in English / Eugene J. Hall

โดย Hall, Eugene J.

เลขเรียกหนังสือ: 428 H175L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 H175L] (3).

13. Secretarial contacts : communication skill for secretaries and personal assistants / Nick Brieger and Anthony Cornish

โดย Brieger, Nick | Cornish, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 428 B853S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 B853S] (1).

14. What do you call a person from--? : a dictionary of resident names / Paul Dickson

โดย Dickson, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 422.03 D554W (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Facts On File, c1990สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 422.03 D554W] (1).

15. English pronouncing dictionary / Daniel Jones

โดย Jones, Daniel | Gimson, A.C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.103 J76E 1991 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed /ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.103 J76E 1991] (1).

16. Line by line : stories for learners of English : intermediate / Steven J. Molinsky, Bill Bliss

โดย Molinsky, Steven J | Bliss, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 M723L 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 M723L 1991] (1).

17. 10 steps : controlled composition for beginning and intermediate language development / Gay Brookes and Jean Withrow

โดย Brookes, Gay | Withrow, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 B872T 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hayward, Calif. : Alemany Press, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 B872T 1988] (1).

18. Listening, reading, and talking : experiences in language / John S. Hand ... [et al.]

โดย Hand, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 L773 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Teacher's edข้อมูลการพิมพ์: Rover Forest, Ill. : Laidlaw Brothers, [1973?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 L773] (1).

19. Look who's talking! : activities for group interaction / Mary Ann Christison, Sharron Bassano

โดย Christison, Mary Ann | Bassano, Sharron.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 C555L 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hayward, Calif. : Alemany Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 C555L 1987] (1).

20. Language in use : pre-intermediate course, classroom book / Adrian Doff, Christopher Jones

โดย Doff, Adrian | Jones, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 425 D653L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 D653L] (1).